Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2020-01-20T10:47:48Z
dc.date.available2020-01-20T10:47:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYılmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom.Computers in Human Behavior,70, 251-260.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2369
dc.description.abstractTers yüz sınıf modelinde, öğrenci doyum ve güdülenmesinde yaşanan azalma sık görülen sorunlar arasındadır. Bu sorunlar ters yüz sınıf modelinin verimliliğini azaltabilmektedir. Ters yüz sınıf modelinde öğrenci doyum ve güdülenmesi ile ilgili yaşanan bu sorunların öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluğu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı ters yüz sınıf modelinde öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluğunun öğrenci doyum ve güdülenmesi üzerine etkisini incelemektir. Araştırma, ters yüz sınıf modeli kullanılarak yürütülen Bilgisayar I dersini alan 236 lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, öz bildirime dayalı üç veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir: E-Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği (alt ölçekleri: 'bilgisayar öz-yeterliği', 'internet öz-yeterliği', 'çevrimiçi iletişim öz-yeterliği', 'kendi kendine öğrenme', 'öğrenen kontrolü' ve 'e-öğrenmeye yönelik güdülenme'), Doyum Ölçeği, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği. Yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile yapılan yol analizleri, öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluklarının, ters yüz sınıf modelinde akademik görevleri gerçekleştirirken sahip oldukları doyum ve güdülenme ile ilişkili olduğunu doğrulamıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluk durumunun ters yüz sınıf modelinde doyum ve güdülenmenin önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular uygulamalar ve gelecekteki araştırmalar için sunulmuş ve tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractDecrease instudent satisfaction and motivation in flipped classroom (FC) model of instruction is among frequently observed problems. And these problems could reduce the efficiency of FC model. It is believed that the problems related to student satisfaction and motivation in FC model of instruction are related to the e-learning readiness of the students. The purpose of the current study was to explore the impact of the e-learning readiness of the students on student satisfaction and motivation in FC model of instruction. The study was carried out with 236 undergraduate students taking Computing I class taught using FC model of instruction. Data were collected from three self-report instruments: E-learning Readiness Scale (subscales: ‘computer self-efficacy’, ‘internetself-efficacy’, ‘online communication self-efficacy’, ‘self-directed learning’, ‘learner control’ and ‘motivation towards e-learning’), Satisfaction Scale and Motivated Strategies for Learning Questionnaire. The path analyses with structural equation modelling (SEM) further verified that students' e-learning readiness were related to their satisfaction and motivation while undertaking academic tasks in FC model of instruction. The results of the study indicated that students' e-learning readiness was a significant predictor of their satisfaction and motivation in FC model of instruction. Findings were presented and discussed for future studies and applications.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherComputers in Human Behavioren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTers yüz sınıf modelien_US
dc.subjectE-öğrenme hazırbulunuşluken_US
dc.subjectDoyumen_US
dc.subjectGüdülenmeen_US
dc.subjectFlipped classroomen_US
dc.subjectE-learning readinessen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.titleExploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroomen_US
dc.title.alternativeTers yüz sınıf modelinde (flipped classroom) öğrenci doyum ve güdülenmesi üzerinde e-öğrenme hazırbulunuşluğunun rolünü keşfetmeken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalComputers in Human Behavioren_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.identifier.issue70en_US
dc.identifier.startpage251en_US
dc.identifier.endpage260en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record