Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2020-01-20T10:53:43Z
dc.date.available2020-01-20T10:53:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYılmaz, R. (2016). Knowledge sharing behaviors in e-learning community: Exploring the role of academic self-efficacy and sense of community. Computers in Human Behavior, 63, 373-382.en_US
dc.identifier.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630382X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2370
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, e-öğrenme topluluğundaki üniversite öğrencilerinin, bilgi paylaşım davranışları (BPD), akademik öz-yeterlikleri (AÖ) ve topluluk hisleri (TH) arasındaki yapısal ilişkileri incelemektir. Araştırma, harmanlanmış öğrenme yöntemi ile yürütülen Bilgisayar I dersi için oluşturulan Facebook öğrenme topluluğuna katılan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 316 üniversite öğrencisinden öz bildirime dayalı üç veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir: Bilgi paylaşım davranışları ölçeği, akademik özyeterlik ölçeği (alt ölçekleri: 'sosyal statü', 'bilişsel uygulamalar' ve 'teknik beceriler') ve sınıf topluluğu ölçeği (alt ölçekleri: 'bağlılık' ve 'öğrenme') olmak üzere üç öz-raporlamaya dayalı veri toplama aracı kullanılarak 316 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile yapılan yol analizleri, e-öğrenme topluluğundaki öğrencilerin BPD'sinin AÖ ve TH'leriyle ilişkili olduğunu doğrulamıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin AÖ ve TH'lerinin BPD'yi olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. Alt ölçekler açısından bakıldığında; topluluğa bağlılık, toplulukta algılanan öğrenme, öğrencilerin derslerdeki bilişsel uygulamalar üzerindeki öz yeterliği ve topluluktaki sosyal statülerinin BPD'yi olumlu etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte, öğrencilerin teknik becerileri üzerindeki öz-yeterlik algıları BPD'yi olumlu etkilemekle birlikte, diğer alt ölçeklere kıyasla etki büyüklüğünün daha küçük olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları, uygulamalar ve gelecek araştırmalar için sunulmuş ve tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to explore the structural relationships between knowledge sharing behaviors (KSB), academic self-efficacy (ASE) and sense of community (SoC) of university students in e-learning community. The study was carried out with students who joined Facebook learning community that was created for the Computing I course which was taught with blended learning method. Data were collected from 316 university students by utilizing three self-report instruments: KSB scale, ASE scale (sub-scales: ‘social status’, ‘cognitive applications’ and ‘technical skills’) and classroom community (CC) scale (sub-scales: ‘connectedness’ and ‘learning’). The path analyses with structural equation modeling (SEM) further verified that students’ KSB were related to their ASE and SoC in e-learning community. The results of the study revealed that the ASE and SoC of the students positively affect their KSB. And in terms of sub-scales, the connectedness to the community, learning perception in the community, the self-efficacy of the students on the cognitive applications in the courses and their social status in the community positively affect KSB. However, students’ self-efficacy perceptions on their technical skills affect KSB positively but its affect size was smaller compared to other sub-scales. Further research studies and implications are presented and discussed.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherScienceDirecten_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi paylaşımıen_US
dc.subjectBilgi paylaşım davranışıen_US
dc.subjectE-öğrenmeen_US
dc.subjectKnowledge sharingen_US
dc.subjectE-learningen_US
dc.titleKnowledge sharing behaviors in e-learning community: exploring the role of academic self-efficacy and sense of communityen_US
dc.title.alternativeE-öğrenme topluluğunda bilgi paylaşım davranışları: akademik öz-yeterlik ve topluluk hissinin rolünü keşfetmeken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalComputers in Human Behavioren_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.identifier.issue63en_US
dc.identifier.startpage373en_US
dc.identifier.endpage382en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record