Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2020-01-20T11:17:27Z
dc.date.available2020-01-20T11:17:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKaraoğlan Yılmaz, F. G., Yılmaz, R., Öztürk, H. T., Sezer, B., & Karademir, T. (2015). Cyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication technologies into teaching and learning environments.Computers in Human Behavior,45, 290-298.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007390en_US
dc.identifier.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214007390
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2372
dc.description.abstractMobil teknolojilerin ve kablosuz ağların kullanımının öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, araştırmalar öğrencilerin dersler sırasında siberaylaklık davranışı gösterme eğiliminde bulunduğunu göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak da siberaylaklık öğrencilerin performansını engelleyebilmekte ve derste dikkatlerinin dağılmasına yol açabilmektedir. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) entegrasyonu sürecinin önünde bir engel olabilen siberaylaklık davranışlarını önlemek için, okullarda bazı durumlarda, BİT kullanımı yasaklanmış veya kullanımda kısıtlamalara gidilmiştir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, bilgisayar laboratuarlarındaki derslerde gözlemlenen siberaylaklık davranışlarının düzeyini belirlemek ve siberaylaklık davranışları üzerinde etkili olan değişkenleri ortaya koyarak, siberaylaklık davranışlarının önlenebilmesi noktasında uygulayıcılara yardımcı olmaktır. Araştırma tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2013-2014 akademik yılının güz döneminde bir bilgisayar laboratuarında gerçekleştirilen bilgisayar I dersini alan 288 birinci sınıf lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini yerine getirirken gerçekleştirdikleri siberaylaklık davranışlarını belirlemek için siberaylaklık etkinlikleri ölçeğinin yanı sıra demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin siberaylaklık düzeyleri belirlenerek, siberaylaklık yapma davranışlarıyla ilgili bulgular, siberaylaklık etkinlikleri ölçeğinden elde edilen toplam puan ve ölçeğin ''bireysel'', ''arama'', ''sosyal'' ve ''haberler'' alt boyutları dikkate alınarak, araştırmada değinilen değişkenlere göre yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractAlong with the dissemination of mobile technologies and wireless networks in teaching and learning environments, research has shown that students tend to cyberloaf during the courses. As a result, their performance is impeded and they could be distracted from the course. In order to prevent cyberloafing behaviors, in some occasions, information and communication technologies (ICT) have been banned or their use is restricted in the schools causing to harm ICT integration in education. In this context, the aim of this study was to identify the level of cyberloafing situations observed in courses in computer laboratories and reveal likely variables effective on cyberloafing behaviors which in turn would be helpful for practitioners to prevent cyberloafing behaviors of students. This research was conducted by using survey method. Participants in the study were 288 first year undergraduate students who took Computing I course held in a computer laboratory at the Fall Semester of the academic year of 2013–2014. In order to identify cyberloafing behaviors of the students when they were fulfilling the learning activities assigned to them, cyberloafing activities scale as well as Demographic Information Form were used. As a result of the research, by demonstrating the cyberloafing levels of the students, findings related to the cyberloafing behaviors were interpreted with regard to the variables addressed in the study, considering the total score obtained from cyberloafing activities scale and the sub-dimensions of the scale, ‘‘individual’’, ‘‘search’’, ‘‘social’’ and ‘‘news’’.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherScienceDirecten_US
dc.relation.isversionof10.1016/j.chb.2014.12.023en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiberaylaklık davranışlarıen_US
dc.subjectSiberaylaklıken_US
dc.subjectsanalaylaklıken_US
dc.subjectsiber aylaklıken_US
dc.subjectsanal aylaklıken_US
dc.subjectsanal kaytarmaen_US
dc.subjectsiber kaytarmaen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectbit entegrasyonuen_US
dc.subjectCyberloafing behaviorsen_US
dc.subjectCyberslackingen_US
dc.titleCyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication technologies into teaching and learning environmentsen_US
dc.title.alternativeBilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme ve öğrenme ortamlarına başarılı entegrasyonunun önünde bir engel olarak siberaylaklıken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalComputers in Human Behavioren_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage290en_US
dc.identifier.endpage298en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record