Show simple item record

dc.contributor.authorAljasimi, Sawash
dc.contributor.authorTazegül, Erdem
dc.date.accessioned2020-01-28T06:05:56Z
dc.date.available2020-01-28T06:05:56Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2422
dc.description.abstractXIII. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Kitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisân (İbnü Mühennâ Lügati) Cemalüddin İbnü Mühennâ‟ya aittir. Eser üç kısımdan (Farsça, Türkçe ve Moğolca) oluşmaktadır. Araplara yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlandığından eserin dili Arapçadır. Eserin bütün kısımları hemen hemen aynı yöntemle hazırlanmış olup her kısım baplara ve fasıllara ayrılmıştır. Bu kısımlarda Farsça, Türkçe ve Moğolca gramerleri hakkında kısa bilgiler, örnek cümleler ve çeşitli konulara göre kelime listeleri sunulmuştur. Makalede, İbni Mühenna‟nın söz dizimi üzerine verdiği bilgilerden bahsedilecek ve eserin Türkçe bölümünde geçen örnek cümleler, cümle bilgisi yönünden değerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractThe manuscript „Kitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisan‟ (İbnu Muhenna Lugati)was written by Jemaluddin İbnu Muhenna in the second decade of the 13thcentury. It is consisted of three parts which are presented in Persian, Turkish and Mogol languages. The manuscripts language is Arabic because of the fact that it was written for the Arabian native speakers. All of the parts were done by the same method and divided into small chapters. There are a short introduction of Mogol, Persian and Turkish grammar, the examples and rich vocabulary related to the different kind of sphere. The given article considers the vocabulary of manuscript and gives the syntactic analysis of the sentences of the chapter devoted to Turkish language.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbni Mühennaen_US
dc.subjectSöz dizimien_US
dc.subjectKitabu Hilyetü‟l-İnsan ve Halbetü‟l-Lisânen_US
dc.subjectSyntaxen_US
dc.titleİbnü Mühennâ Lügati‟nin söz dizimi üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeThe syntactical anlysis of sentences of the monuscript “Ibni Muhenna Lugati”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıen_US
dc.contributor.authorID0000 -0002-5986-8758en_US
dc.contributor.authorID0000 -0002-5986-8758en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage252en_US
dc.identifier.endpage267en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record