Show simple item record

dc.contributor.authorÜnüvar, Dursun
dc.date.accessioned2020-01-29T11:14:19Z
dc.date.available2020-01-29T11:14:19Z
dc.date.issued2017-11-05
dc.identifier.citationÜNÜVAR, D. (2017) Başkurt Halk Edebiyatındaki Kém Köslö (Kim Güçlü) Masalının İncelemesi "Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi", c. 4, s. 2, ss. 165-180.en_US
dc.identifier.issn2149-5866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2465
dc.description.abstractSözlü edebiyat ürünleri, dolayısıyla masallar, bir toplumun kültürünün, tarihinin ve dilinin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Anlatıcılar, aktarılan ürüne anlatıldığı dönemin ve ortamın koşullarına göre eklemeler ya da çıkarmalar yapabilir. Kém Köslö masalında da anlatıcı içinde bulunduğu dönemin şartlarına göre, masalın sonunda dinleyicilere, özellikle de genç çocuklara, okumanın, aklın ve bilimin önemini hatırlatmasının yanında vatanın her şeyden güçlü ve üstün olduğunu belirtir. Çalışmada incelenen masal, hem verdiği mesajlar hem de içerisinde tespit edilen motifler ve söz sanatları açısından çözümlenmiştir.en_US
dc.description.abstractOral literary texts, namely tales, have significant places in transmitting the culture, history and language of a society from one generation to the other. Narrators may add new features or subtract some others from the narrated texts in accord with the conditions of their context and time. As in Kém Köslö tale, congruent with his time and conditions, narrator tells his audience, especially the little kids, that the homeland is by far the strongest and the most superior of all. Besides, he reminds the importance of education, reason and science. The tale investigated in this study is analyzed in terms of its enlightening messages and motives and figures of speech identified in it.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaşkurt masallarıen_US
dc.subjectBaşkurt edebiyatıen_US
dc.subjectBashkir talesen_US
dc.subjectBashkir literatureen_US
dc.titleBaşkurt halk edebiyatındaki Kém Köslö (Kim Güçlü) masalının incelemesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of Kim Koslo tale in Bashkir folk literatureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorID242653en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage165en_US
dc.identifier.endpage180en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record