Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Fatma
dc.contributor.authorEr, Harun
dc.date.accessioned2020-03-20T07:57:46Z
dc.date.available2020-03-20T07:57:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2773
dc.description.abstractİçinde bulunduğumuz çağ; bilginin sürekli üretildiği, hızlı bir şekilde yayıldığı ve aynı zamanda kısa sürede güncelliğini yitirdiği bir süreci içermektedir. Sürekli öğrenme ve bilgilenme yoluyla değişim kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bireyin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve yeteneklerini fark edip bağımsız bir şekilde öğrenmesi ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda bilgi okuryazarlığı olarak ifade ettiğimiz kavram önem kazanmaya başlamıştır. Bilgi okuryazarı bireyler, bilgi gereksinimi olduğunda hızla değişen ve farklı şekillerde karşımıza çıkan bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen ve paylaşabilen bireylerdir. İlkokuldan yükseköğretime kadar her düzeyde öğrenci ve bunun yanında öğretmen için önemi uzun süredir kabul edilmiş olan bilgi okuryazarlığı farklı aşamalarda araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bartın, Bülent Ecevit ve Siirt üniversitelerinin eğitim fakültelerinde öğrenim gören toplam 442 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının bilgiyi ihtiyaç olarak görme, bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve bilgiyi kullanmada yasal ve etik düzenlemeler noktasında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis era that we live in is a period in which knowledge is continuously produced, circulated and at the same time, a period in which knowledge loses its actuality in a very short time. Change has become indispensable with continuous learning and enlightenment. Now improving and developing oneself and learning autonomously by realizing one’s own competences have become central. In this respect, the concept that is called information literacy has become important. People with information literacy are those who can access, use and share information, which changes rapidly and shows up in different forms, through different resources when there is a need for information. Information literacy whose significance has been accepted for a long time for both students of all grades from primary school to higher education and for teachers has been the subject of different research at different phases. The purpose of the current study is to identify and evaluate the information literacy levels of pre-service social studies teachers. The study was carried out with 442 pre-service teachers studying at the faculty of education at Bartın, Bülent Ecevit and Siirt Universities. The result of the study indicated that the pre-service teachers did not have the sufficient level of knowledge in the field of legal and ethical regulations in seeing information as a need, accessing and using information.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSosyal bilgilertr_TR
dc.subjectBilgi okuryazarlığıtr_TR
dc.subjectÖğretmen adayıtr_TR
dc.subjectSocial studiestr_TR
dc.subjectInformation literacytr_TR
dc.subjectPre-service teacherstr_TR
dc.titleSosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeylerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment of the information literacy levels of pre-service social studies teacherstr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümütr_TR
dc.identifier.volume8tr_TR
dc.identifier.issue41tr_TR
dc.identifier.startpage1058tr_TR
dc.identifier.endpage1068tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record