• Assessment of forest storage locations in wood supply chain 

   Çoban, Hüseyin Oğuz; Eker, Mehmet; Ada, Nevzat (Formec, 2009)
   The objective of this study is to analyze whether the present locations of forest storages are appropriate for easy distribution of wood to consumers. Therefore, in Isparta region of Turkey, main catchments were identified ...
  • Kompozit malzemelerin rüzgar türbin kanatlarında kullanımının araştırılması 

   Buharalı, Gözde; Üçgül, İbrahim; Özdemir, Dicle (Tekstil&Teknik Dergisi, 2010)
   Polimer matris kompozit malzemeler, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan rüzgar enerjisinin verimliliğini artırmak amacıyla rüzgar türbin kanatlarında giderek artan bir oranda kullanılmaktadır. Bu ...
  • Orman yolu kalite analizine yönelik ölçüt ve gösterge setinin oluşturulması 

   Eker, Mehmet; Ada, Nevzat (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011)
   Bu çalışmada, bir orman yolunun kalite düzeyinin belirlenebilmesi için yol kalitesini ortaya çıkaran bileşenlerin tarif edilmesi, yolun ve/veya yol ağının kaliteli olup olmadığına karar vermede etkili olacak ölçüt ve ...
  • Cupressus L. 

   Oral, Dilek; Tunçkol, Bilge (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2011)
  • Developing criteria and indicator set for quality assessment of forest roads 

   Eker, Mehmet; Ada, Nevzat (International Symposium on Forestry Mechanization, 2011)
   The objectives of the study were; to identify the concept of road quality, to determine the components of the quality level, and to establish a set of criteria and indicators influencing the decision making process relevant ...
  • Plazma teknolojilerinin yün elyafı üzerindeki etkileri üzerine bir inceleme 

   Akçalı, Kadri; Oktav Bulut, Meliha (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012)
   Ekolojik ve ekonomik sorumlulukların giderek arttığı günümüzde, tekstil sektörü alternatif yöntemler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Düşük enerji kullanımına olanak veren, maliyetlerin ve çevresel olumsuz etkilerin en aza ...
  • Elastan iplik içeren örme kumaşların yağ sökme işleminin incelenmesi 

   Oktav Bulut, Meliha; Akçalı, Kadri (Erciyes Üniversitesi, 2012-05)
   Konfeksiyon ürünlerinde sağladığı rahatlık ve fonksiyonellik nedeniyle elastan lifleri tekstil sektöründe yaygın şekilde tercih edilmektedir. Bu çalışma kapsamında termofiksaj işlemi öncesi yapılması gereken yağ uzaklaştırma ...
  • Open-end rotor iplik özelliklerine etki eden faktörler 

   Buharalı, Gözde; Ömeroğlu, Sunay (Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2013)
   İlk olarak 1960’lı yılların sonlarına doğru ticari olarak kullanılmaya başlanılan open-end rotor iplikçiliği, günümüzde konvansiyonel ring iplikçiliği ile birçok yönden boy ölçüşebilecek seviyeye gelmiştir. Open-end rotor ...
  • Endemic plants of Taşlıyayla and Kızık (Bolu-Seben) surrounding 

   Tunçkol, Bilge; Akkemik, Ünal (İstanbul Üniversitesi, 2013)
   This study that was prepared at the University of İstanbul Institute of Sciences, Forest Engineering Department, Program of Forest Botany, covers endemic plants identified in the master thesis entitled “The Flora of ...
  • New floristic records for A3 square (Taşlıyayla and Kızık plateaus) 

   Tunçkol, Bilge; Akkemik, Ünal (Düzce Üniversitesi, 2013)
   This study, prepared at the University of İstanbul, Institute of Sciences, Forest Engineering Department, Program of Forest Botany, covers endemic plants identified in the master thesis entitled “The Flora of Taşlıyayla ...
  • The effects of storage conditions on performance properties of textile materials dyed with reactive dyestuffs and top white 

   Oktav Bulut, Meliha; Akçalı, Kadri (Erciyes Üniversitesi, 2013-06)
   In this study, the effects of storage conditions on the PH and fastness values of the product have been assessed. For this purpose, the softening of the dyed and optically bleached samples was done with a cationic/non-ionic ...
  • Açma silindiri ve düzenin %100 polyester open-end rotor iplik özelliklerine etkileri. 

   Buharalı, Gözde; Ömeroğlu, Sunay (Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2014)
   Bu çalışmada; open-end rotor iplikçiliğinde kullanılan çeşitli tipteki açma silindiri ve iplik çıkış düzelerinin polyester kullanılarak üretilen iplikler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, bu çalışmada dört ...
  • Presence of senecio sylvaticus L. (Asteraceae) in Turkey 

   Tunçkol, Bilge; Yaşayacak, Hasan; Aksoy, Necmi (Biodiversity: Research and Conservation, 2015)
   The annual plant Senecio sylvaticus L. (Asteraceae) is regarded as a doubtfully recorded in Turkey. It has not been collected in the country since the first report of its occurrence in the north eastern Black Sea Region ...
  • Küre Dağları Milli Parkı’nın orkideleri (Bartın bölümü) 

   Tunçkol, Bilge; Aksoy, Necmi (1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2015)
   Bu çalışma kapsamında "Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası" nın 8. ve 11. cildi ile "Türkiye Orkideleri" kitabı incelenerek ORCHIDACEAE familyası cins ve taksonlarının kay-naklara göre Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki ...
  • A new record of monumental yew tree in Zonguldak region 

   Tunçkol, Bilge; Aksoy, Necmi; Toptan, Kaan (Duzce University, 2015)
  • Belediye başkanları ve meclis üyelerinin kent konseyi algısı 

   Güler, Erdal; Mutlu, Ahmet (II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, 2015-07-01)
   Küreselleşme döneminde “çok aktörlülük” yaklaşımı ön plandadır. Kent konseyleri, çok aktörlü kurumlar olarak, tüm paydaşları bir araya getiren bir örgütlenme olarak tasarlanmıştır. Kent konseylerinin temel varlık amaçlarından ...
  • Accomplisment of finishing process through ionic liquid 

   Oktav Bulut, Meliha; Akçalı, Kadri (Texteh International Conference, 2015-10-22)
   The aim of this study is to investigate the physical and functional properties of the fabrics after applying the ionic liquid, Firetex to cotton, cotton/polyester and polyester fabrics. According to findings of the ...
  • Spor tekstilleri üretiminde kullanılan farklı kumaş yapılarının incelenmesi 

   Akçalı, Kadri (International Journal of Science Culture and Sport, 2016)
   Dünyada her geçen gün spora olan ilginin artması ve spor yapan birey sayısında meydana gelen artış tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörünün de spor endüstrisine olan ilgisini arttırmıştır. Spor ayakkabıları, sporcu ...
  • Flora of Argözü Valley (Kıbrıscık-Bolu) 

   Özkan, Neval; Aksoy, Necmi; Aslan, Serdar; Tunçkol, Bilge (International Forestry Symposium, 2016)
   This study was carried out to determine flora of Argözü Valley (Kıbrıscık- Bolu) and contribute to plant diversity in Western Black Sea Region. Kıbrıscık is situated on the southern slope of Köroğlu Mountains which is ...
  • Flora and vegetation diversity of Küre Mountains in Bartın, Turkey 

   Tunçkol, Bilge; Aksoy, Necmi; Çoban, Süleyman; Zengin, Hayati (25th Meeting of European Vegetation Survey, 2016)