Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, Hasan
dc.contributor.authorÖztel, Ahmet
dc.contributor.authorÖz, Yaşar
dc.date.accessioned2021-02-17T12:56:34Z
dc.date.available2021-02-17T12:56:34Z
dc.date.issued2020-12-25
dc.identifier.citationYavuz, H , Öztel, A , Öz, Y . (2020). Bulanık VIKOR Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: Türk Kimya Sektöründe Bir Uygulama . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 535-555 . DOI: 10.18657/yonveek.602919tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6611
dc.description.abstractTürkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için sektörlerin finansal performanslarının iyi olması, ülke ekonomisinin geleceği ile firmaların karlılık ve süreklilikleri için kritik öneme sahiptir. Kimya sektörü, yüksek katma değer, kaliteli işgücü ve ihracat potansiyeli gibi etkileri göz önüne alındığında, ekonomiler için hayati öneme sahiptir. Çok sayıda farklı kriteri yani finansal oranı içeren finansal performansın ölçülmesi işletmeler ve ekonomik sektörler için önemli ve hassas bir süreçtir. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri, birden çok kriteri göz önüne alarak alternatifleri değerlendirebilmekte ve analizlerde kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada uzman görüşleri temelli bulanık VIKOR yöntemi ile Türk kimya sektörünün finansal performansı yıllara ve alt sektörlere göre analiz edilmiştir. Değerlendirme kriteri olarak, literatürde finansal performans analizlerinde yaygın olarak kullanılan 10 finansal oran seçilmiştir. Uygulama verisi olarak, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından yayınlanan yıllık sektör bilançoları kullanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı dönemde TCMB tarafından kimya sektörü dört alt sektöre ayrılmıştır. Dört alt sektörü içeren güncel veriler 2016 yılına kadar olduğu için, çalışma 2010-2016 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada öncelikle, kimya alt sektörlerinin 2010-2016 yılları arası yedi yıllık finansal performansları ayrı ayrı hesaplanmış, sonrasında da performans sıralamalarında alt sektörler arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Genel olarak alt sektörler, farklı yıllarda en iyi finansal başarılarını göstermiştir. Kimya alt sektörlerinin tümünde yıllık finansal performans sürekli bir artış veya azalıştan ziyade dalgalı bir seyir izlemiştir. Spearman sıra korelasyon katsayılarına göre; C-203 (Boya ve Benzeri Maddeler İmalatı) ile C-205 (Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı) alt sektörlerinin yıllar itibarıyla performans sıralamalarının ilişkili olduğu görülmüştür. Bu iki alt sektörün yıllık performans sıralamaları birbirine benzer iken, diğer alt sektörlerdeki yıllık performans sıralamaları farklılık göstermiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, bir sektördeki alt sektörlerin finansal başarısı birbirinden bağımsız hareket edebilmektedir. Bunun nedenleri ileride başka bir çalışmanın konusu olabileceği öngörülmektedir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherCelal Bayar Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.18657/yonveek.602919tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇok kriterli karar verme (ÇKKV)tr_TR
dc.subjectFinansal performanstr_TR
dc.subjectKimya sektörütr_TR
dc.subjectBulanık VIKOR yöntemitr_TR
dc.subjectMulti-criteria decision making (MCDM)tr_TR
dc.subjectFinancial performancetr_TR
dc.subjectChemistry sectortr_TR
dc.titleBulanık VIKOR yöntemi ile finansal performans analizi: Türk kimya sektöründe bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeFinancial performance analysis by fuzzy VIKOR method: A case study in the Turkish chemical sectortr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-3541-2270tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-9627-7850tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-5290-3768tr_TR
dc.identifier.volume27tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage535tr_TR
dc.identifier.endpage555tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record