Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Konaklama işletmeleri çalışanlarının iletişim becerileri üzerine bir araştırma 

  Avcı, Özkan; Sürücü, Çağrı (2024-05-19)
  İletişim, işletmelerin kültürünü oluşturmaktadır. Açık ve destekleyici iletişim ortamları, çalışanların kendilerini ifade etmelerini, fikirlerini paylaşmalarını ve işletmelerde daha mutlu ve motive olmalarını sağlamaktadır. ...
 • Türkiye'deki illerin turizm arz kaynakları (gezilecek turistik yerler) 

  Emir, Gökhan (Eğitim Yayınevi, 2024-02)
  Dünyaya açılmadan önce, Türkiye'de görülmesi gereken birçok güzel yer varken ülkemizdeki güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli ...
 • Cumhuriyet'in 100. yılında turizmin 100 türü 

  Emir, Gökhan (Eğitim Yayınevi, 2023-02)
  Turizmin günümüzde hem biçim hem de içerik olarak değişime uğradığı söylenebilir. Turizm önceleri sosyoekonomik seçkinlerin yapmış olduğu bir faaliyetken, günümüzde lüks bir deneyim olmaktan çıkarak bir gereklilik haline ...
 • A study on destination image perceptions of domestic tourists 

  Sürücü, Çağrı; Avcı, Özkan (Pro Global Science Association, 2023-11-29)
  The concept of destination image has turned into a widely researched concept to revitalize local regions. As various regions develop in tourism, they give tourists or potential tourists more choice rights, and individuals' ...
 • Sosyal medyada ideolojik ve siyasi kutuplaşma üzerine nicel bir araştırma 

  Hazar, Çetin Murat; Cengiz, Mahmut Fevzi; Avcı, Özkan (Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi, 2023-11-29)
  İnternet kullanıcılara yer ve zamandan bağımsız olarak sınırsız veriye ve enformasyona kolayca erişebilecekleri bir ortam sağlamıştır. Ancak özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşması ile algoritmik filtreleme ...
 • Emniyet kemerinin trafik güvenliğindeki rolü: Kamu spotlarının nitel analizi 

  Gülada, Mehmet Ozan; Avcı, Özkan; Çakı, Caner (Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 2023-04-30)
  Trafikte emniyet kemerinin kullanımı, meydana gelebilecek trafik kazalarında ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle yasal düzenlemeler, trafikte motorlu taşıt kullanan sürücülerin emniyet kemeri ...
 • Dijitalleşen dünyada mahremiyet algısı ve örnek bir araştırma 

  Avcı, Özkan (Paradigma Akademi, 2023-10-01)
  Mahremiyetlerin sergilendiği dijital dünyada yer alan yeni medya ortamları geleneksel iletişim araçlarına (radyo, gazete ve televizyon gibi) nazaran kullanıcısının söz sahibi olduğu monolog yerine diyaloğa dayalı ortamlardan ...
 • Communism propaganda in Soviet Armenia 

  Türk, Mehmet Sezai; Darı, Abdülhakim Bahadır; Avcı, Özkan (Terazi Yayıncılık, 2022-06-08)
  The Soviet Union brought communist regimes to power in the socialist republics affiliated to it and spread communist propaganda to ensure that the people embraced these regimes. The Soviet administration used discourses ...
 • İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin posterler üzerinden bilgi gizleme propagandası 

  Çakı, Caner; Darı, A. Bahadır; Avcı, Özkan (Sosyal Mucit Academic Review, 2022-06-29)
  In the Second World War(SWW), intelligence played an important role in winning the war for both the Allied-Powers and the Axis-Powers. During the war, both sides aimed to prevail against each other by using the intelligence ...
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na giriş sürecinin Alman mizah dergisi Kladderadatsch’daki karikatürlerle temsili 

  Göksu, Oğuz; Çakı, Caner; Avcı, Özkan (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2022-06-30)
  Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman ulusal çıkarları doğrultusunda Alman İmparatorluğu’nun propaganda aracı gibi hareket eden ve Alman İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’ne karşı mücadelesine geniş yer veren Kladderadatsch ...
 • Çay hasadında uluslararası işgücü göçü: Pandemi öncesi Artvin ili örneği 

  Aslan, Hasan (Türk Metal Sendikası, 2021-12)
  Mevsimlik işgücü göçü, özellikle sınır bölgelerinde ulus devlet sınırlarını aşan boyutlara ulaşabilmektedir. Gürcistan’dan Türkiye’ye çay hasadı için göç eden işgücü bu göç türüne bir örnektir. Mevsimlik Gürcü işgücü göçünün ...
 • Yapmadan Dönme 

  Emir, Gökhan (Eğitim Yayınevi, 2022-01)
  Turizm, dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Ülkeler, bölgeler ve kentler artan küresel rekabet ortamında turistleri kendi bölgelerine çekebilmek için büyük bir yarış içindedir. Üzerinde yaşadığımız ...
 • Polis imajı: İmaj bileşenleri üzerine Erzurum ilinde bir uygulama 

  Geçikli, Fatma; Avcı, Özkan (Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018-04-27)
  Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri çerçevesinde güvenlik hizmeti sunmakla görevli olan polis, yaptığı görev itibariyle büyük ölçüde halkın ...
 • İletişim engellerini ölçmeye yönelik bir araştırma: Bartın Üniversitesi örneği 

  Avcı, Özkan; Sürücü, Çağrı (IMASCON, 2018-11-25)
  Bireyler arasında çeşitli kanallar vasıtasıyla sözlü veya sözsüz olarak mesajların iletilmesi sürecinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu durumda kişilerarası iletişim sürecini engelleyen unsurlar ortaya çıkmaktadır. ...
 • Sağlıklı iletişim kapsamında öğrencilerin empati düzeylerinin analizi: Bartın Üniversitesi örneği 

  Avcı, Özkan; Sürücü, Çağrı (Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-11-25)
  Kişilerarası ilişkilerde sağlıklı iletişim içerisinde olmak için bireylerin birbirlerinin ne hissettiklerini doğru bir şekilde anlaması önem arz etmektedir. Bu gibi durumlarda empati kurma becerisi ön plana çıkmaktadır. ...
 • Bandırma ve çevresi marka imajının oluşumuna yönelik yol haritası 

  Kasapoğlu, Cihangir (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2018)
  Kentler ürünler, kurumlar, örgütler gibi markalaşmaya gereksinimi olan alanlardır. Kent imajının oluşumu için pazarlama iletişimi tekniklerinin geleneksel tekniklerden farklı bir yapısı bulunmaktadır. Kavaratzis (2004)’e ...
 • Kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde etkili olan faktörler 

  Başkol, Melih; Tokmak, Gizem; Kasapoğlu, Cihangir (International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2015)
  Üniversiteler, özellikle gelişmekte olan şehirlerin ulusal ve uluslararası anlamda pazarlanması için oldukça etkili olan kurumlardır. Olumlu bir kent imajı ve üniversite imajı algısının, üniversitenin iç müşterisi olan ...
 • İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da antisemitist medya: Je Suis Partout Gazetesi üzerine bir inceleme 

  Çakı, Caner; Avcı, Özkan (Erciyes İletişim Dergisi, 2022-01-31)
  İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının Fransa’yı işgalinden sonra Üçüncü Fransız Cumhuriyeti yıkılmış ve yerine Vichy Fransa’sı adı verilen antisemitist bir rejim kurulmuştur. Bu dönemde Nazi Almanya’sının Fransa’yı ...
 • Markalaşan akıllı kentler 

  Kasapoğlu, Cihangir (Hiperyayın, 2021)
  İş dünyasında, savaşın yerini uluslararası rekabetin, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşüm başlamıştır. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, ...
 • Bartın'da okuntu geleneği: Düğüncü kadınlar 

  Kasapoğlu, Cihangir (Gece Kitaplığı, 2021)
  Bartın Araştırmaları II adlı bu eser; yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın şehri ile ilgili 15 araştırmacı tarafından kaleme alınmış 13 farklı konuda yazılmış makaleden oluşmaktadır. Kitapta ele alınan konular ...

View more