Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Hasan
dc.date.accessioned2021-03-12T06:36:12Z
dc.date.available2021-03-12T06:36:12Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6630
dc.description.abstract2020 yılının ilk çeyreğinde dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, başta sağlık olmak üzere birçok alanda olumsuz sonuçlara sebep olmuştur. Yaşanan sağlık krizinin hemen arkasından istihdamı ve sosyal yaşamı derinden etkileyen bir sosyoekonomik dönüşüm başlamıştır. Tipik istihdam biçimlerinde değişim olmuş, atipik istihdam biçimleri önem kazanmış, kimi sektörler önemli düzeyde gelir kaybı yaşamış, işverenler işyerlerini kapatmak veya çalışma sürelerini azaltmak zorunda kalmıştır. İşverenleri ve çalışma ilişkilerini etkileyen bu süreç işgücünün de işini kaybetmesine veya çalışma sürelerinin azaltılmasına sebep olmuştur. Devletler ise hem işçileri hem de işverenleri krizden korumak için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği haklarını genişletmiş ve basitleştirmiş, sosyal güvenlik prim katkılarının ödenmesini ertelemiş, düşük faizli kredi imkanları sunmuştur. Bununla birlikte genel sağlığı koruyucu sağlık harcamalarında önemli harcamalar yapılmış, savunmasız kesimlere yönelik sosyal yardımlar artırılmış, yeni sosyal hizmet uygulamaları ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada pandemiden en fazla etkilenen ülkelerin erken dönem sosyal koruma tedbirlerine ve evrensel genel sağlık hizmetleri ile temel gelirin önemi üzerine odaklanılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe Covid-19 pandemic, which influenced world countries in the first quarter of 2020, caused negative results in many areas, firstly in health. Immediately after the health crisis, a socioeconomic transformation has started, which deeply affects employment and social life. Standard employment has changed, atypical work has become increasingly important, some sectors suffered a significant loss of income, and employers had to close their workplaces and/or reduce working hours. This process, which affects employers and labour relations, has caused the labour to lose their jobs or to decrease their working hours. Governments, on the other hand, to protect both workers and employers from the crisis expanded and simplified their unemployment benefit and short-time work benefit schemes, deferred the payment of social security contributions, and offered low-interest loans. In addition to this, significant increases have made in general health expenditures to protect public health, social assistance for vulnerable people has been increased and new social work practices have been introduced. This study focuses on the early social protection measures of the countries most affected by the pandemic and the importance of universal general health services and basic income.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherYönetim ve Çalışma Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCovid-19tr_TR
dc.subjectSosyal korumatr_TR
dc.subjectSosyal güvenliktr_TR
dc.subjectSocial protectiontr_TR
dc.subjectSocial securitytr_TR
dc.titleCovid-19 pandemisine yönelik hazırlanan erken dönem sosyal koruma tedbirlerinin karşılaştırmalı bir analizitr_TR
dc.title.alternativeA comparative analysis of early social protection measures prepared for Covid-19 pandemictr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalYönetim ve Çalışma Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet ve Güvenlik Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-3935-4124tr_TR
dc.identifier.volume4tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage266tr_TR
dc.identifier.endpage291tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record