• On the possibility of a parallelism between Wittgenstein’s understanding of language and music 

   Durukan, Burcu (2019)
   In my thesis, my main aim is to examine the parallelism between Ludwig Wittgenstein’s understanding of language and music. I will explain my ideas about the similarity between language and music with the linguistic ...
  • Nesiller arası adalet: Rawls'cu bir savunma 

   Aydın, Yağmur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Nesiller arası adalet sorunu felsefe, siyaset, ekonomi, sağlık, çevre, iktisat ve hukuk gibi birçok alanı ilgilendiren bir konudur. Bu sorun, gelecek nesillere karşı olan yükümlülükler, insan hakları, nüfus politikaları, ...
  • Taylor’un çokkültürcülük kuramı üzerine bir inceleme 

   Yıldız, Ayşegül (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-20)
   Bu çalışmanın amacı Charles Taylor’un çokkültürcülük önerisi olan, tanınma politikasını incelemektir. Bu incelemeyle amaçlanan: Kimliğin ve tanınmanın ne olduğunu; kimliğin ve tanınmanın neden sorun olarak görüldüğünü; ...
  • Güçlü demokrasi ve katılımcı yurttaşlık: Benjamin Barber üzerine bir inceleme 

   Yörük, Beytullah (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-20)
   Yurttaşlık, felsefe tarihi boyunca filozofların üzerinde en çok kafa yordukları kavramlardan biridir. Bir devlete ve ulusa ait olmak bağlamında yurttaşlık pek çok yönden ele alınmış ve felsefi tartışmalara neden olmuştur. ...
  • Nesiller arası adalet: Rawls’cu bir savunma 

   Aydın, Yağmur (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-08-20)
   Nesiller arası adalet sorunu felsefe, siyaset, ekonomi, sağlık, çevre, iktisat ve hukuk gibi birçok alanı ilgilendiren bir konudur. Bu sorun, gelecek nesillere karşı olan yükümlülükler, insan hakları, nüfus politikaları, ...