Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Serpil
dc.date.accessioned2022-07-22T13:41:23Z
dc.date.available2022-07-22T13:41:23Z
dc.date.issued2022-04-20
dc.identifier.citationÖzdemir, S. (2022). Türkçe öğretmenlerinin Facebook gruplarında yaptıkları paylaşımların okuma kültürü açısından incelenmesi. 4. Uluslararası Kültür sanat ve Edebiyat Kongresi, 1-3 Nisan, Bakü, Azerbaycan.tr_TR
dc.identifier.urihttps://www.uksek.org/_files/ugd/614b1f_ebc41d2b64694615874b4af6ff6cb9d3.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6895
dc.description.abstractFacebook, ortak ilgi alanları olan insanların sorularını, sorunlarını, güzel örneklerini paylaştıkları, yapılan paylaşımlar üzerinde görüş alışverişi yapabildikleri bir iletişim ortamı sunmaktadır. Türkçe öğretmenlerinin bilgi, deneyim ve evrak paylaşmak, yaşanan sorunlara çözüm aramak amacıyla bir araya geldikleri pek çok grup vardır. Bu gruplarda yapılan paylaşımlar öğretmenlere akranlarından öğrenmeye dayalı bir iletişim ortamı sağlamakta, özel alan ve mesleki yeterliklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Adeta öğretmenler odasının sanal ortama taşındığı sosyal ağlardan sorunlara hızlı çözüm bulmak, yeni ve yaratıcı fikirler almak isteyen öğretmenler yararlanmaktadır. Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin Facebook gruplarında yaptıkları paylaşımların okuma kültürü açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Verilere içerik analizi uygulanmıştır. Gruplarda ortak içerik çok olduğu için rastgele seçilen grubun paylaşımları incelenmiştir. Sayfanın bir yıllık paylaşımlarının taranmasıyla veriler elde edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda okuma kültürüyle ilişkili 98 paylaşım belirlenmiştir. Bu paylaşımların 10 tema altında toplandığı görülmüştür. En fazla paylaşım öğrenciler için kitap önerilerine yöneliktir (f=32), bunu sırasıyla kütüphane kurma (f=15), öğretmenlerin sanatsal yazıları (f=13), okunan kitapların takibi (f=12) izlemektedir. Türkçe öğretmenleri 234 farklı kitap tavsiye etmişlerdir. En çok tavsiye edilen/okutulan kitap İçimdeki Müzik (f=9) kitabıdır. Bunu Cingöz Recai (f=6) ve Petey (f=6) kitapları takip etmektedir. Türkçe öğretmenleri 165 farklı yazar tavsiye etmişlerdir. En çok tavsiye edilen yazarlar sırasıyla Michael Ende (f=8), Ahmet Şerif İzgören (f=7), Gülten Dayıoğlu (f=6), Zeynep Cemali (f=6) ve Roald Dahl (f=6) olmuştur. Yapılan paylaşımlar Türkçe öğretmenlerinin okuma kültürünü destekleyici niteliktedir. Öğretmen adaylarının branş gündeminden haberdar olmaları, akran desteği almaları ve hizmet öncesi hazırlıklarını daha iyi yapmaları açısından mesleki grupları takip etmeleri önerilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractFacebook offers a communication environment where people with common interests can share their questions, problems, good examples and exchange views on the posts made. There are many groups where Turkish teachers come together to share knowledge, experience and documents, and to seek solutions to the problems experienced. Sharing in these groups provides teachers with a communication environment based on learning from their peers and contributes to the development of special field and professional competencies. Teachers who want to find quick solutions to problems and get new and creative ideas benefit from social networks, where the teachers' room has been moved to the virtual environment. In this research, it is aimed to examine the posts made by Turkish teachers in Facebook groups in terms of reading culture. The research was carried out by document analysis method. Content analysis was applied to the data. Since there is a lot of common content in the groups, the shares of the randomly selected group were examined. Data were obtained by scanning the one-year shares of the page. As a result of the examination, 98 shares related to reading culture were determined. It was seen that these shares were gathered under 10 themes. The most sharing is for book recommendations for students (f=32), followed by establishing a library (f=15), teachers' artistic writings (f=13), and following the books read (f=12). Turkish teachers recommended 234 different books. The most recommended book is İçimdeki Müzik (f=9). This is followed by Cingöz Reca (f=6) and Petey (f=6). Turkish teachers recommended 165 different authors. The most recommended authors were Michael Ende (f=8), Ahmet Şerif İzgören (f=7), Gülten Dayıoğlu (f=6), Zeynep Cemali (f=6) and Roald Dahl (f=6), respectively. The shares made support the reading culture of Turkish teachers. It is recommended that teacher candidates follow professional groups in order to be aware of the branch agenda, receive peer support, and make better pre-service preparations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherUluslararası Kültür Sanat ve Edebiyat Kongresitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürkçe öğretmenleritr_TR
dc.subjectSosyal medyatr_TR
dc.subjectOkuma kültürütr_TR
dc.subjectTurkish teachertr_TR
dc.subjectSocial mediatr_TR
dc.subjectReading culturetr_TR
dc.titleTürkçe öğretmenlerinin Facebook gruplarında yaptıkları paylaşımların okuma kültürü açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamining the posts of Turkish teachers in Facebook groups in terms of reading culturetr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.relation.journal4. Uluslararası Kültür Sanat ve Edebiyat Kongresitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-8063-8690tr_TR
dc.identifier.startpage13tr_TR
dc.identifier.endpage25tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record