Recent Submissions

  • Yerel siyaset açısından Türkiye’de büyükşehir belediye yönetimi 

    Deniz, Güven (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-18)
    Dünyada 1800’lü yılların sonuna doğru kentleşme sürecinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bunun sonucunda dünya üzerinde bazı kentlerde nüfus hızlı bir şeklinde artmıştır. Bu hızlı nüfus artışı sonucunda yerel yönetimlerin ...