• İbnü Mühennâ Lügati Türkçe kısmı 

      Karagözlü, Savaş (Kesit Yayınları, 2018-04)
      Türkçenin önemli kaynaklarından biri olan Kitab Hilyetü'l-İnsan ve Halbetü'l-Lisân, tahminen XIII. asrın ikinci yarısında Cemalüddin İbnü Mühennâ tarafından kaleme alınmıştır. Bilim dünyasında İbnü Mühennâ Lügati adıyla ...