• Alimcan İbrahimov’un fikir ve edebiyat yaşamını besleyen fikri temeller 

      Kamalieva, Alsou (The Journal of Academic Social Scienc, 2017)
      Tatar edebiyat ve sanat adamlarının üzerindeki örtünün açılarak yeniden değerlendirilmeye başlanması ancak 1980 sonrası yıllarda başlamış, 1990 “glasnost” ve “perestroyka” ile de daha özgür bir şekilde bu kıymetlerin ...