• Halise Şirmen'in "An" adlı hikâyesi 

      Kamalieva, Alsou (Bartın Üniversitesi, 2015)
      Hikâyede İkinci  Dünya  Savaşı’nın  sona  erdiği  yıllarda  Sovyet  askerlerini  taşıyan  trende  yolculuk yapan bir Tatar askerinin vatanına, insanlarına ve askerdeyken konuşması yasak olan diline olan  özlemi anlatılır ...