• Kitabü’l-idrak li lisâni’l-etrâk’te alıntı kelimeler 

   Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2012-11-01)
   Bir dilde alıntı kelimelerin tespiti o dilin hem öz söz varlığını ortaya çıkarmak hem de o dili konuşan milletin geçmişte hangi topluluklarla kültürel ve siyasal ilişkiler içerisinde olduğunu görmek açısından önemlidir. ...
  • On some erroneous lemmata from Armeno-Kipchak publications: I. Verbs 

   Salan, Musa (Gazi Üniversitesi, 2017-05-01)
   Ermeni-Kıpçakçası sahasında, Deny’nin 1957 tarihli çalışması olan ilk yayından bu yana, metin okumayı esas alan çeşitli çalışmalar yayınlanmış ve bu yayınların söz varlığı söz konusu sahada çalışan bilim adamlarına katkı ...