• Çağdaş Tatar tiyatro yazarlarından Tufan Minnullin'in piyeslerine genel bir bakış 

   Kamalieva, Alsou (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2009)
   Çağdaş Tatar Edebiyatı, halk tiyatrosunun geleneksel unsurlarının üzerine modern yaklaşımların yerleştirilmesiyle bugünkü yetkinliğine ulaşmıştır. Batılı sanat akımlarından birebir etkilenen ve bunları özümseyerek çok ...
  • Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki ek eylemler üzerine 

   Khudaybergenova, Zilola (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2020-08-20)
   Aslında Türkçenin birer lehçeleri olan Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi dilin tarihsel akışı içinde hem iç hem de dış etkenlerle değişmeye uğramış, dillerinde, özellikle söz varlığı ve ses bilgisi sisteminde değişiklikler ...