• Çağdaş Tatar şiirinde ideolojik yaklaşımların tükenişi ve Hasan Tufan 

      Kamalieva, Alsou (Türk Dünyası Araştırmaları, 2010)
      Hasan Tufan, 1900-1981 yılları arasında yaşamış çağdaş Tatar şiirini önde gelen isimleri arasında yer alan önemli bir sanatçıdır. Çağdaş Tatar Edebiyatı'nın birçok alanda etki altında kaldığı ve hızlı değişimler yaşadığı ...