• XVI. yüzyıl Çerkeş kazası köylerinin lokalizasyonu ve toponimik analizi 

      Salan, Musa; Yiğit, İlker (Turkish Studies, 2013-04-01)
      Tarihi coğrafya çalışmalarında geçmiş dönem yerleşmelerinin tespiti (lokalizasyonu) oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Arşiv kaynaklarında yer alan yerleşme adlarının hem okunuşu hem de söz konusu yerleşme ve buna bağlı ...