Recent Submissions

 • Augustus' organisational measures in Bithynia 

  Bora, Ali (Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, 2012)
  The Roman army first made its mark on Anatolia in the Battle of Magnesia in 190 B.C. From this date on, the Romans steadily increased their influence their influence in the region. The Roman system of provincial administration ...
 • Nikomedia (Antik İzmit) çevresinde jeoarkeoloji çalışmaları 

  Çalık Ross, Ayşe; Esentürk, Yasemin; Bora, Ali (International Earthquake Symposium, 2007)
  Nikomedia/İzmit Körfezi Asya kıtasının Avrupayla birleştiği noktada dünyaya açılan bir kapıdır. Nikomedia Hellenistik Bithynia Krallığı'nın, Roma Bithynia-Pontus Eyaleti'nin ve Doğu Roma imparatorluğu'nun başkentliğini ...
 • Archaeology, cultural heritage and tourism from the past to the future: on the cultural heritage of a dynasty from the Hellenistic period 

  Bora, Ali (Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi, 2018)
  As it is known, within the first quarter of the 3rd century BC the city of Nicomedia which emerged as one of the most important cities of the ancient known world in northwestern Anatolia continues to be the focal point of ...
 • Amastris antik kentinde arkeolojik tespitler 

  Bora, Ali; Çam, Fatma Bağdatlı; Altunkayalıer, Handan Bilici (Tekkeköy Belediyesi, 2017)
  Paphlagonia Bölgesi'nin Koloni Çağında kurulduğu bilinen antik kenti Sesaınos/Amastris/ Amasra, Bartın İli'nin Turizm potansiyeli en yüksek merkezidir ve son yıllarda Unesco'ya adaylığı ile dikkatleri daha fazla çekmeye ...
 • Antik dönemde Astakos, Nikomedia ve Herakleia Pontika kentleri arasındaki ilişkilere dair bazı düşünceler 

  Bora, Ali (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2016)
  Hakkında yazılan bütün kaynaklarda belirtildiği üzere, Küçük Asya’nın (Asia Minor) tarihinde çok önemli yeri olan Bithynia, etnik kökenli, antik bir coğrafi bölge olarak karşımıza çıkar. Tıpkı ona ev sahipliği yapan Anadolu ...
 • Doğal afetlerin romanizasyon sürecindeki rolleri: Nikomedia (Antik İzmit) çevresinde Roma İmparatoru Hadrian'ın onarım faaliyetleri ve depremler 

  Bora, Ali; Ross, Ayşe Çalık (Kocaeli Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızın amacını; Roma imparatorluğu ve imparatorlarının, 'Pax Romana' olarak bilinen barış dönemi ile başlayan süreçte, özellikle deprem ve doğal afetleri, bunların antik kentler ve sosyal yaşam üzerinde bıraktıkları ...
 • Nikomedia (İzmit) depremleri ve arkeoloji 

  Tülek, Füsun; Bora, Ali; Ross, Ayşe Çalık (Kocaeli Üniversitesi, 2005)
  Tarihte kentler, depremlerin şiddeti ve deprem merkezinin yakınlığıyla orantılı olarak zarar görmüş ve yıkılmışlardır. Bazı kentler yer yüzünden tamamen silinmiş, bazıları da ekonomik ve siyasi güçlerini yitirmelerine ...
 • Kuruluşundan yıkılışına kadar Bithynia Krallığı’nın sınrları ve gelişimi 

  Bora, Ali (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, 2017)
  Bilindiği gibi MÖ. üçüncü yüzyılın başları, Kuzeybatı Anadolu'da dikkat çekici ivmeyle neredeyse aniden ortaya çıkan bir krallığın oluşumuna işaret etmektedir. MÖ. 301 yılındaki İpsos Savaşı'nın meydana getirdiği ve Büyük ...
 • Tios-Tieion 2017 yılı kazı çalışmaları 

  Yıldırım, Şahin; Dandrow, Edward; Williams, Lana; Bora, Ali; Sinelli, Peter (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2019)
  2017 yılı Tios-Tieion kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü ile T.C. zonguldak Valiliği, ...