• Hoşgörü değerine yönelik etkinliğin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

      Ünal, Fatma; Er, Harun; Gürel, Davut (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2015-04-18)
      Bünyesinde sevgi, saygı, güven, anlayış, kabul gibi anlamları taşıyan, demokrasi, barış, uyum, özgürlük gibi olumlu durumların ortaya çıkmasını sağlayan hoşgörü hem kişiler arası ilişkilerin hem yaşanan toplumun hem de ...