• Öğretmen adaylarının değer tercihleri 

   Özdemir, Serpil (Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, 2018)
   Bu araştırmada öğretmen adaylarının değer tercihlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Tarama modelinde yürütülen araştırma Batı Karadeniz’de bir eğitim fakültesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu fakültede okuyan ...
  • Taslak sosyal bilgiler öğretim programına yönelik yapısal bir değerlendirme 

   Gürel, Davut (Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, 2017)
   Bu çalışmada, 2017 taslak sosyal bilgiler öğretimi programının 2004 ve 2015 sosyal bilgiler öğretim programları ile karşılıklı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel betimsel araştırma yaklaşımına dayalı olarak ...
  • Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel makale inceleme yeterlikleri 

   Özdemir, Serpil (Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, 2018)
   Günümüzde öğretmenlerden eğitim öğretimi sürdürmelerinden başka araştırma yapmaları ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırmaları beklenmektedir. TÜBİTAK tarafından 12 yıldır düzenlenen ortaokul öğrencileri araştırma ...