• Bildirme ekinin dil bilgisi öğretimindeki yeri üzerine 

      Balyemez, Sedat (Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011)
      Bildirme eki –DIr/-DUr, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan bir ektir. Bu ekin başlıca üç işlevi vardır: 1) İsimleri yüklem yapar, 2) Zarf yapar, 3) Çekimli fiillere, kesinlik, ihtimal anlamı katar. Biz bu çalışmamızda ...