• Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik algıları 

      Özdemir, Serpil (Uluslararası Sınırsız Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2019)
      Türkçe dersi öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi; duygu, düşünce ve hayallerini yazma kurallarına uygun olarak ifade edebilmesi ve okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarını ...