• Dinleme eğitimi özyeterliğini geliştirmede mikro öğretimin rolü 

      Özdemir, Serpil (VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016)
      Dilin dört temel beceri alanı dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Dinleme diğer dil becerilerinden önce gelişir, onlara temel oluşturur ve en çok kullanılan dil becerisidir. Dinleme becerisi diğer becerilere göre daha ...