• İlköğretim branş öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma 

   Özmen, Cengiz; Er, Harun; Gürgil, Fitnat (Mustafa Kemal Üniversitesi, 2012)
   Bu araştırma, ilköğretimde çalışan branş öğretmenlerinin ilköğretim müfredatında yer alan değerlere ve değer eğitimine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde ...
  • Sanal ortamda vatandaşlık 

   Özmen, Cengiz; Er, Harun (Bartın Üniversitesi, 2012)
   Bu araştırma, sanal ortam kullanıcılarının, sanal ortamda vatandaşlığa ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin cinsiyet, yaş ve kullandıkları sanal ortam platformlarına (2 boyutlu –3 boyutlu) göre ...
  • Sosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumları 

   Ünal, Fatma; Özmen, Cengiz; Er, Harun (Turkish Studies, 2013)
   Bilgi ve iletişim teknolojileri içinde bulunduğumuz çağda çok hızlı gelişmektedir. Bu teknolojiler ve internet, yaşamımızı etkilemekte ve kullanıcılarına birçok fayda sunmaktadır. İnternet, sadece reklam ve ...