• Türkçe öğretmeni adaylarının sınıf yönetimine ilişkin görüşleri 

      Kansızoğlu, Hasan Basri; Şama, Erdoğan (Mustafa Kemal Üniversitesi, 2015)
      Bu çalışmanın amacı, “öğretmen nitelikleri, sorunlar, sorunların çözümünde kullanılan stratejiler, beceri kazandırmada yapılması gerekenler, iletişim ve zaman kullanımı” gibi farklı boyutlarda Türkçe öğretmeni adaylarının ...