• Dil bilgisi öğretiminde diğer derslerden yararlanma 

      Balyemez, Sedat (2009)
      Öğrenci, öğretimin merkezidir. Hazırlanan programlarda ve seçilen öğretim tekniğinde dikkate alınacak ilk unsur öğrencidir. Öğretim sürecinde, işlenen konu ile diğer dersler arasında ilişki kurmak, öğrenmeyi kolaylaştırır ...