• Türkiye Türkçesinde kapalı gövde örnekleri 

      Balyemez, Sedat (2018-09)
      Günümüz Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bazı kelimelerin morfolojik yapısını ilk bakışta çözümlemek zordur. Özellikle kök veya ek bakımından arkaik unsur içeren kelimelerin morfolojisi ancak etimolojik ...