• Türkiye Türkçesinde dakikalı saat ifadeleri ve saat grubu 

      Balyemez, Sedat (Dil Araştırmaları Dergisi, 2008)
      Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir. Özellikle söz dizimi alanına giren bu ifadelerin bugüne kadar gerektiği gibi incelenmemiş olması dikkat çekicidir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde bir ...