• Yeni bir yanlış türetme örneği: şekilgeç 

      Balyemez, Sedat (Hitit Üniversitesi, 2016)
      Toplumu ve yaşamı etkileyen her türlü değişme ve gelişme, o toplumun dilini de etkiler. Bu değişme ve gelişmelere bağlı olarak dilde “bazı kelimelerin unutulması, ses değişmeleri, anlam değişmeleri, diğer dillerden etkilenme, ...