• Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma özyeterlikleri 

      Özdemir, Serpil (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017)
      Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma özyeterliklerini belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmaya Bartın’da, 3 ortaokulda 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan 378 öğrenci ...