• İskoçya'da yaşayan Türklerin dil kullanımı ve dil tercihlerinde bireysel etmenler 

      Özdemir, Serpil (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016)
      Bu araştırma İskoçya’da yaşayan Türklerin dil kullanımları ve dil tercihlerindeki bireysel etmenlerin rolünü belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırmanın amacı, dil kullanımının bireysel etmenlerle nasıl bir ilişki içinde ...