• Examining flipped classroom model from students' point of view 

   Karaoglan Yilmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan; Öztürk, T.; Karademir, T. (International Conference on Education and New Learning Technologies, 2016)
   Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki gelişmelere paralel olarak, eğitim alanında yeni öğretim yaklaşımları ortaya çıkmaktadır. Ters yüz sınıf modeli bu yaklaşımlar arasında yenilikçi bir öğretim yöntemi olarak kabul ...
  • Information security awareness of high school students 

   Karaoglan Yilmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan; Karademir, T.; Öztürk, T. (International Conference on Education and New Learning Technologies, 2016)
   Günümüzde hemen hemen her öğrencinin cep telefonu, bilgisayar ve internet teknolojilerine erişim imkânı bulunmaktadır. Öğrenciler onları sadece eğitim amacıyla değil, aynı zamanda bu teknolojileri hayatlarının bir parçası ...