• Stratejik yönetim ile ilgili önemli kavramlar 

      Kocabaş, Sadık (Artikel Akademi, 2021-12)
      Dünyada rekabetin artması ile birlikte stratejik yönetim anlayışı da kendisine daha çok uygulama alanı bulmuştur. Önceleri özel sektörde uygulansa da günümüzde hem kamuda hem de sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim ...