• 21 yüzyıl vizyonu: Katılımcı demokrasi 

      Bozan, Mahmut (Detay Yayıncılık, 2016)
      Çağlar boyu toplumların yönetiminde değişik idari usuller kullanılmıştır. Yönetim şekilleri her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın bunları tek kişi yönetiminin en despotik tarzından halk iradesinin en etkili olduğu ...