Recent Submissions

  • Veri madenciliği ve önemi 

    Bardak, Timuçin; Sözen, Eser (6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2018 Proceeding Book, 2018-10-11)
    Veri madenciliği, büyük veri setlerinde gizli olan ilginç ve değerli bilginin keşfidir. Aynı zamanda bir sanat ve teknolojidir. Bilim ve iş dünyasında yaygın olarak veri madenciliği teknikleri kullanılmaktadır. Dünyada ...
  • Türkiye'de Twitter verilerinden faydalanarak ahşap malzeme üzerine eğilimlerin belirlenmesi 

    Bardak, Timuçin; Bardak, Selahattin (2018-12-24)
    Dünyadaki veri miktarı büyük bir hızla artmaktadır. Günümüzde veriler bilim insanları tarafından en değerli hammadde olarak düşünülmektedir. Veri madenciliği çalışmaları gelişmiş ülkeler için kritik bir konudur. Bu nedenle ...