• Edebî bir tür olarak tiyatroda anlatıcı meselesi 

   Şen, Can (Bartın Üniversitesi, 2017)
   Tiyatro, tarihi antik çağlara dayanan binlerce yıllık bir sanattır. Tiyatro, bir sahne faaliyeti olmakla birlikte bu sanat dalının yazılı şekilleri olan piyesler tiyatroyu aynı zamanda bir edebî tür yapmaktadır. Bu açıdan ...
  • Kitābü’l‐idrāk haşiyelerinin özgün söz varlığı ve Anadolu Türkçesindeki karşılıkları 

   Salan, Musa (Bartın Üniversitesi, 2017-06-01)
   Tarihî Türkçenin Memlûk sahasında yazılmış yadigârları, Eski Kıpçakça metinlerin kısıtlı oluşu dolayısıyla hep Kıpçakça cephesinden ele alınmıştır; ancak bu saha eserleri Kıpçak dil malzemesi taşıdığı kadar, yadsınamaz ...
  • Süreyya Berfe’nin şiirlerinde savaş ve militarizm 

   Balık, Macit (Bartın Üniversitesi, 2017)
   Süreyya Berfe (d. 1943), modern Türk şiirinin 1960’tan sonraki tüm aşamalarına hem tanıklık eden hem de bu aşamaları yaşayan şairlerden biridir. Şiir serüveninin ilk döneminde soyut ve imgeci şiir anlayışını benimseyen ...
  • Travma sonrası büyüme: bir gözden geçirme 

   Akcan, Gizem (Bartın Üniversitesi, 2018-12)
   Travma, gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidinin bulunduğu, fiziksel veya yaşamsal bütünlüğe ilişkin bir tehdidin meydana geldiği ve kişinin mevcut baş etme yöntemleri ile üstesinden gelemediği olağan dışı ola ...
  • Yiğit Bener'in Öteki Kabuslar'ına psikanalitik bir yaklaşım 

   Balık, Macit; Şen, Hatice (Bartın Üniversitesi, 2019)
   Türk edebiyatında çeviri eserleriyle ve dergilerde yayımlanan öyküleriyle tanınmaya başlayan Yiğit Bener (d.1958), iki binli yıllardan sonra öykü ve romanlarını yayımlamaya başlar. Erhan Bener’in oğlu olmanın ötesinde ...