Show simple item record

dc.contributor.authorÇolaklar, Huriye
dc.date.accessioned2019-03-19T11:06:04Z
dc.date.available2019-03-19T11:06:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÇolaklar, Huriye. Türkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimi. İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.en_US
dc.identifier.isbn978-605-281-156-6
dc.identifier.isbne-ISBN: 978-605-281-157-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1017
dc.description.abstractGünümüzde bilim, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kütüphaneleri, bilgi ve belge merkezlerini ve onların kaynaklarını da etkilemektedir. Bilgi kaynakları arasında süreli yayınlar, özellikle bilimsel dergiler güncel ve bilimsel bilginin hızlı bir şekilde elde edilmesinde en önemli kaynaklardır. Türkiye’de özellikle üniversitelerde uygulanan akademik ilerleme ve kadro atamalarındaki değişiklikler bilimsel dergilerin, elektronik dergilerin ve atıf veri tabanlarının kullanımını artırmıştır. Bu kitapta, tıp ve sağlık bilimleri kütüphanelerinde verilmekte olan bilgi hizmetlerinde, kullanıcı tarafından aranan bilginin büyük bir kısmının bu kaynaklardan elde edildiği göz önüne alındığında, “elektronik süreli yayın hizmetleri yönetiminin” önemli ölçüde bilimsel araştırmayı ve klinik çalışmaları etkileyeceği bir gerçektir. Kitapta, süreli yayınların, özellikle tıp alanına yönelik dergilerin ve elektronik süreli yayınların tanımı, türleri, tarihçesi, önemi ve bu yayınların yönetimi (seçimi, sağlanması, kataloglanması, lisans anlaşmaları, politikaları, örgütlenmesi, standartları ve işbirliği) konuları ile akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik dergiler ve elektronik veri tabanları yer almaktadır. Tıp kütüphanelerinin her geçen gün satın aldığı ve abone olduğu elektronik kaynakların sayıları ve türleri giderek artmaktadır. Bilimsel bilgiye erişimde elektronik süreli yayınlar, özellikle de elektronik dergiler, bu kütüphane kullanıcıları tarafından yararlanılan temel kaynaklar arasındadır. Tıp kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinde kullanılan elektronik kaynakların türü ve sayısı arttıkça, bu hizmetlerin ve kaynakların yönetimi de karmaşıklaşmaktadır. Yönetimde karşılaşılan sorunlar ve yaşanan zorluklar verilen hizmetlerin düzeyini ve verimliliğini etkilemektedir. Bu kitabın amacı, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de sağlık alanında klinik çalışmaları ve bilimsel araştırmaların niteliğini doğrudan etkileyen, tıp kütüphanelerinin elektronik süreli yayınların yönetimi ve süreli yayın hizmetleri konusunda bilgi vermektir. Özellikle tıp kütüphanelerinde elektronik dergilerin yönetilmesinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar, bu sorunlara ilişkin kullanıcı yaklaşımlı çözümlerin neler olduğu hakkında bilgi vererek bilgi ve belge yöneticilerine uygulamada yardımcı olmak amacın özünü oluşturmaktadır.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ......19 KISALTMALAR LİSTESİ......21 GİRİŞ........31 BİRİNCİ BÖLÜM SÜRELİ YAYINLAR VE ELEKTRONİK SÜRELİ YAYINLAR Süreli Yayınların Tanımı ve Türleri.....43 Tarihçe ve Önemi......56 Süreli Yayınlarla İlgili Kaynakla......67 Dergilerin Sağlık Bilimleri ve Tıp Alanındaki Yeri......70 Elektronik Süreli Yayınların Tanımı ve Türleri......75 Gelişim Aşamaları ve Önemi......79 Elektronik Süreli Yayınların Sayısal Gelişimi.......88 İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK SÜRELİ YAYIN YÖNETİMİ Elektronik Süreli Yayın Yönetimi Tanımı.......97 Elektronik Süreli Yayın Politikaları.......100 Elektronik Süreli Yayınların Seçimi, Sağlanması ve İzlenmesi............104 Kataloglanması ve Depolanması..............112 Elektronik Süreli Yayınların Nitelenmesi, Kataloglanması, Yeni Uygulamalar ve Katalog Örnekleri ....117 Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları..........144 Örgütlenmesi.....................149 Elektronik Süreli Yayın Hizmet Standartları.........152 İşbirliği ve Konsorsiyumlar..............158 Tıp ve Sağlık Bilimleri Elektronik Süreli Yayın Veri Tabanları.........165 Elektronik Süreli Yayınların Avantajları ve Dezavantajları..............173 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERE BAĞLI TIP KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK SÜRELİ YAYIN HİZMETLERİ YÖNETİMİ Tıp Kütüphaneleri ve Türleri...................179 Türkiye’de Üniversitelere Bağlı Tıp Fakülteleri........181 Tıp Fakültelerinde Eğitim ve Öğrenci Kontenjanları......192 Tıp Fakültesi Kütüphaneleri............... 206 Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Süreli Yayın Veri Tabanları...........225 Tıp Kütüphanelerinde İşbirliği ve Konsorsiyum Çalışmaları...........244 ULAKBİM......244 ANKOS.........253 ÜNAK-OCLC ..................256 Diğer İşbirlikleri ve Açık Arşiv Çalışmaları................259 Elektronik Süreli Yayın Kullanım Analizi...................266 Elektronik Süreli Yayın Hizmetleri, Yönetimi ve Sorunları........292 Elektronik Süreli Yayın Hizmetleri ve Yararlandırma................299 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKIYE’DE ÜNIVERSITELERE BAĞLI TIP KÜTÜPHANELERINDE ELEKTRONIK SÜRELI YAYIN YÖNETIMI SORUNLARI KONUSUNDA UYGULANAN ANKET ÇALIŞMASI Elektronik Süreli Yayın Yönetimi Sorunları Konusunda Yapılan Anket Çalışması ve Analiz Sonuçları............313 Kütüphanelere Uygulanan Anket Çalışmasının Değerlendirilmesi...........317 Anketin Kütüphaneler Açısından Değerlendirilmesi................317 Süreli Yayın Dermesi Açısından Değerlendirilmesi.................319 Elektronik Dergi Seçimi ve Sağlaması Açısından Değerlendirilmesi..........324 Personel Açısından Değerlendirilmesi..................345 Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi..................349 Kütüphane Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi........357 İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi..........361 TARTIŞMA VE SONUÇ.......367 KAYNAKÇA.........381 EK-1.ULAKBİM Tıp Veri Tabanı’nda Yer Alan Elektronik Dergilerin İsimleri.........401 EK-2.ANKOS’un Abone Olduğu Veri Tabanları (2018 Yılı).....409 EK-3.Anket Formu.....421en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHiperlink Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectTıp kütüphanelerien_US
dc.subjectTıp eğitimien_US
dc.subjectDijital kütüphaneleren_US
dc.subjectElektronik bilgi kaynaklarıen_US
dc.subjectElektronik süreli yayınlaren_US
dc.subjectBilgi hizmetlerien_US
dc.subjectElektronik süreli yayın yönetimien_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information scienceen_US
dc.subjectMedical libraries
dc.subjectMedical education
dc.subjectDigital libraries
dc.subjectElectronic information sources
dc.subjectElectronics periodicals
dc.subjectInformation services
dc.subjectElectronic periodical management
dc.titleTürkiye’de tıp kütüphaneleri: elektronik süreli yayın hizmetlerinin yönetimien_US
dc.typebooken_US
dc.description.version1. baskıen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID25867en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-8480-058X


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record