Show simple item record

dc.contributor.authorGürel, Davut
dc.contributor.authorÇetin, Turhan
dc.date.accessioned2019-05-28T08:08:26Z
dc.date.available2019-05-28T08:08:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGürel, D. & Çetin, T. (2018). 2015 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Açısından Değerlendirilmesi, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (USOBAK), 05-08 Eylül, Üsküp/Makedonya.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1268
dc.description.abstractSomut olmayan kültürel miras, bir topluma kendini diğer toplumlardan ayıran özellikler kazandırmaktadır. Bu nedenle bu kültürün korunması ve geleceğe taşınabilmesi için ulusal veya uluslararası anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmalardan biri de UNESCO öncülüğünde 2003 yılında imzalanan somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesidir. Bu sözleşmede kültürün korunması için eğitime özel bir yer verilmiştir. Eğitim ortamlarında somut olmayan kültürel mirasa yönelik çalışmaların yapılması ve kültürel mirasın araştırılması kültürel değerlerin bir sonraki kuşağa geçişinin sağlanması için oldukça önemlidir. Millî Eğitim Bakanlığı 2004 Sosyal Bilgiler öğretim programını 2015 yılında önemli değişiklikler yaparak uygulamaya koymuştur. Bu programda ise kültür öğeleri “Kültürel Miras” öğrenme alanında toplanmıştır. Ancak, program tam anlamıyla olgunlaşmadan 2017 yılına gelindiğinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “En iyi eğitim, herkes için iyi olan eğitimdir.” sloganı eşliğinde tüm eğitim kademelerine yönelik olarak yeni bir müfredat programı yayınlamıştır. Yenilenen programlardan biri de sosyal bilgiler öğretim programıdır. Taslak olarak hazırlanan sosyal bilgiler öğretim programı, diğer programlar gibi, tüm kamuoyuna açık hale getirilmiş, böylece her kesimden görüş alınması sağlamış ve bu görüşler neticesinde gerekli değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuştur. Hazırlanan taslak öğretim programının da daha önceki programlar gibi toplumun sahip olduğu kültürel değerler odağında hazırlandığı söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, 2017 yılında yenilenen sosyal bilgiler öğretim programının felsefesini, amacını ve kazanımlarını somut olmayan kültürel miras açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerine bağlı olarak yürütülen bu çalışmada veriler “doküman incelemesi” ile toplanmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak ilköğretim 2015 ve 2017 sosyal Bilgiler programları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bazı bulgulara göre, sosyal bilgiler programının temel felsefesi ve amaçları bireyin kendini ve içinde yaşadığı dünyayı tanıma odağında hazırlanmıştır. Programın temel felsefesinde öğrencilerin sanatsal, kültürel ve edebi yönden gelişimlerinin önemine dikkat çekilmiştir. 2017 programında öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun kültürel değerlerine yönelik gerekli farkındalıkları kazanması, böylece hem kendi kültürüne hem de dünya kültürüne yönelik koruyucu bir tutum geliştirmeleri beklenmektedir. 2015 programında kültürel değişmeler bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile ilişkilendirilmiş ve kültürel değişmelerin sınır tanımadan tüm toplumlarda kendini gösterdiği belirtilmiştir. Değişen dünyaya uyumlu öğrencilerin yetiştirilmesinin sosyal bilgilerin temel amaçları arasında yer aldığı vurgulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectKültürel mirasen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectSosyal bilgileren_US
dc.title2015 ve 2017 sosyal bilgiler öğretim programlarının somut olmayan kültürel miras unsurları açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of 2015 and 2017 social studies curriculums in terms of intangible cultural heritage elementsen_US
dc.typepresentationen_US
dc.relation.journalIII.Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage42en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record