Show simple item record

dc.contributor.authorGülada, Mehmet Ozan
dc.contributor.authorAvcı, Özkan
dc.contributor.authorÇakı, Caner
dc.date.accessioned2023-05-15T07:36:49Z
dc.date.available2023-05-15T07:36:49Z
dc.date.issued2023-04-30
dc.identifier.citationGülada, M. O., Avcı, Ö. ve Çakı, C. (2023). Emniyet kemerinin trafik güvenliğindeki rolü: Kamu spotlarının nitel analizi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 6(1), 59–79. doi:10.38002/tuad.1179833tr_TR
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tuad/issue/77068/1179833
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/16158
dc.description.abstractTrafikte emniyet kemerinin kullanımı, meydana gelebilecek trafik kazalarında ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle yasal düzenlemeler, trafikte motorlu taşıt kullanan sürücülerin emniyet kemeri takmasını zorunlu kılmıştır. Trafikte emniyet kemeri takmayan sürücülere yaptırım uygulanarak, emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırılmasına çalışılmaktadır. Bunun yanında trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla da çeşitli kamu spotları hazırlanmaktadır. Bu kamu spotlarında yer verilen görsel ve yazılı göstergeler üzerinden trafikte sürücülerin emniyet kemeri kullanımı teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, trafikte emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek üzere hazırlanan kamu spotlarında ne tür mesajların verildiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için çalışmada emniyet kemeri kullanımı ve trafik güvenliği üzerine hazırlanan kamu spotlarındaki görsel ve yazılı göstergeler, trafik güvenliği bağlamında Louis Hjelmslev’in Gösterge Modeli üzerinden göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, kamu spotlarında yer alan mesajların ölüm, yaralanma ve aile vurgusu üzerinden şekillendiğini ortaya koymuştur. Bu açıdan incelenen kamu spotlarında, korku çekiciliği ve hüzün çekiciliği türünde duygu çekicilikleri kullanılarak insanların trafikte emniyet kemeri kullanmasının teşvik edilmeye çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractSeat belt using in traffic significantly reduces the risk of serious injury in potential traffic accidents. For this reason, legal regulations make it mandatory for drivers who use motor vehicles in traffic to wear seat belts. Sanctions are imposed on drivers who do not wear seat belts in traffic, and efforts are made to gain the habit of using seat belts. In addition, various public service announcements are prepared in order to raise awareness about the importance of using seat belts in traffic. The use of seat belts in traffic is sought to be encouraged through the visual and written indicators in these public service announcements. In this study, it was aimed to determine what kind of messages were given in the public service announcements prepared to encourage the use of seat belts in traffic. For this purpose, visual and written indicators in public service announcements prepared on the use of seat belts and traffic safety were analyzed through Louis Hjelmslev's Sign Model using the semiotic method in the context of traffic safety. The findings highlighted that messages in public service announcements were formed through the emphasis on death, injury and family. In the public service advertisements examined in this respect, it was concluded that people were encouraged to use seat belts in traffic by using emotional appeals such as fear appeal and sadness appeal.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTrafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.relation.isversionof10.38002/tuad.1179833tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEmniyet Kemeritr_TR
dc.subjectTrafik Güvenliğitr_TR
dc.subjectKamu Spotutr_TR
dc.subjectGöstergebilimtr_TR
dc.subjectGösterge Modelitr_TR
dc.subjectSeat Belttr_TR
dc.subjectTraffic Safetytr_TR
dc.subjectPublic Service Announcementtr_TR
dc.subjectSemioticstr_TR
dc.subjectSign Modeltr_TR
dc.subjectSeatbelttr_TR
dc.subjectTrafik Kazalarıtr_TR
dc.subjectTraffic accidentstr_TR
dc.titleEmniyet kemerinin trafik güvenliğindeki rolü: Kamu spotlarının nitel analizitr_TR
dc.title.alternativeThe role of seat belts in traffic safety: A qualitative analysis of public service announcementstr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalTrafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0001-8233-2321tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-1524-1379tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-1523-4649tr_TR
dc.identifier.volume6tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage59tr_TR
dc.identifier.endpage79tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record