Show simple item record

dc.contributor.authorBulu, Doğan
dc.contributor.authorAvcı, Görkem
dc.date.accessioned2023-06-21T11:29:42Z
dc.date.available2023-06-21T11:29:42Z
dc.date.issued2023-03-15
dc.identifier.citationBulu, D., Avcı, G. (2023). Determination of disaster awareness perception levels of class teachers. Future Visions Journal, 7(1), 15-29.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/16178
dc.description.abstractTurkey is more prone to disasters due to its geographical location. The population living in various regions of Turkey encountered several lethal disasters, including earthquakes, avalanches, floods, fires, and landslides at different times, and yet they continue to confront such calamities. Disaster preparedness training is crucial for minimizing the damage in disasters. Schools are the initial public institutions providing disaster preparedness training; thus, such institutions and their educators pose special responsibilities. Delivering such training effectively and successfully is directly related to teachers' disaster awareness perceptions. The current study aimed to assess the degree of disaster awareness perceptions among classroom teachers by analyzing factors, including age, gender, geographical region where they were grew up, professional seniority, educational level, title, and disaster experience. The study also focused on ascertaining disaster awareness perception levels of primary school teachers by utilizing the survey design, a quantitative research technique. The study sample comprised 509 classroom teachers employed in schools affiliated with the Ministry of National Education in the province of Van during the fall semester of the 2022–2023 school year. Two separate forms, “Teacher Personal Details” developed by the author and the “Disaster Awareness Perception Scale” generated by Dikmenli, Yakar, and Konca (2018), were used to collect research data. Frequency-percentage distributions, arithmetic means, standard deviations, and Kruskal Wallis and Mann Whitney U test were employed to analyze the acquired research data. The study revealed that primary school teachers have a high level of awareness for disasters. It was found that the disaster awareness perception levels of classroom teachers differed significantly in the post-disaster dimension according to their gender and in the total score according to the region where they grew up. As a result of the research; It was determined that the disaster awareness perception levels of the classroom teachers were high; It can be said that programs such as School-Based Disaster Education, Disaster Education Year, and Disaster Drill Year with the goal of the “Disaster Ready Turkey” positively affect the perceptions of classroom teachers' disaster awareness.tr_TR
dc.description.abstractTürkiye bulunduğu coğrafya itibariyle bir afetler ülkesidir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlar farklı zamanlarda deprem, çığ, sel, yangın, heyelan gibi birçok afetlerle karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya devam etmektedir. Afetlerde zararı en aza indirgemek için afet eğitimleri büyük önem arz etmektedir. Afet eğitimleri ilk olarak okullarda verilmektedir ve bu sebeple eğitim kurumlarına ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu eğitimlerin daha etkili ve nitelikli bir şekilde verilmesi öğretmenlerin afet bilinci algısı ile yakından ilişkilidir. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırma sınıf öğretmenlerinin afet bilinci algılarının ne düzeyde olduğunu yaş, cinsiyet, büyüdüğü coğrafi bölge, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, unvan ve afet deneyimi değişkenlerine göre incelemektir. Sınıf öğretmenlerinin afet bilinci algı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van ilinde Milli eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan toplam 509 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Kişisel Bilgi Formu” ve Dikmenli, Yakar ve Konca (2018) tarafından geliştirilen “Afet Bilinci Algı Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans-yüzde dağılımları, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; sınıf öğretmenlerinin afet bilinçlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin afet bilinci algı düzeylerinin, cinsiyetlerine göre afet sonrası alt boyutunda ve büyüdükleri coğrafi bölgeye göre toplam puanda anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin afet bilinci algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu saptanmış olup; “Afete Hazır Türkiye” hedefinde, Okul Temelli Afet Eğitimi, Afet Eğitim Yılı, Afet Tatbikat Yılı gibi gelişmeler sınıf öğretmenlerinin afet bilinci algılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherFuture Visions Journaltr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDisaster perceptiontr_TR
dc.subjectDisaster awarenesstr_TR
dc.subjectDisaster educationtr_TR
dc.subjectClassroom teachertr_TR
dc.subjectPerceptiontr_TR
dc.subjectAfet algısıtr_TR
dc.subjectAfet bilincitr_TR
dc.subjectAfet eğitimitr_TR
dc.subjectSınıf öğretmenitr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.titleDetermination of disaster awareness perception levels of class teacherstr_TR
dc.title.alternativeSınıf öğretmenlerinin afet bilinci algı düzeylerinin belirlenmesitr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalFuture Visions Journaltr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-4489-1613tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage15tr_TR
dc.identifier.endpage29tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record