Show simple item record

dc.contributor.advisorKaman, Sevda
dc.contributor.authorBallı, Fatih
dc.date.accessioned2019-10-31T07:32:38Z
dc.date.available2019-10-31T07:32:38Z
dc.date.issued2019-09-10
dc.date.submitted2019-09-10
dc.identifier.citationBallı, F. (2019). Safiye Erol’un eserlerinde tasavvufi terimler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/1968
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.en_US
dc.description.abstractSafiye Erol (1902-1964) kırk yılını yazı dünyasına adamış; ölümünden sonra değeri anlaşılmış; çeviri, hikâye, roman, makale, deneme, fıkra ve çeşitli düşünce yazılarıyla edebiyata hizmet etmiş üretken bir yazardır. Sanat ve dünya görüşlerini baba yadigârı kalemiyle samimi, akıcı ve cesur bir şekilde ifade etmiştir. Safiye Erol’un Eserlerinde Tasavvufi Terimler adlı çalışmada amaç, Safiye Erol’un tasavvufa olan hâkimiyetini eserlerindeki tasavvufi terimler üzerinden gösterebilmektir. Çalışmada Safiye Erol’un eserleri ve yazarla ilgili kaynaklar belirlenerek araştırmalar yapılmış, eserlerdeki tasavvufi terimler tespit edilmiş, eserlere ait tasavvufi terimler sözlükleri oluşturulmuş; tespit edilen tasavvufi terimlerin tematik sınıflandırılması yapılmış ve elde edilen veriler sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışmada incelenen eserlerden hareketle yazarın tasavvufi düşünceyi eserlerinde bazen açıkça, bazen de hissettirerek verdiği tespit edilmiş; yazarın eserlerinde tarikat ve tekke adabını genellikle rehber kişiler vasıtasıyla aktardığı görülmüştür. Ayrıca Safiye Erol’un eserlerinde tasavvufla birlikte, İslam dinine, din büyüklerine fazlaca yer verdiği; hayata baktığı pencerelerden birinin tasavvuf olduğu, bu sebeple tasavvufla ilgisi olmayan durumlarda bile tasavvufi terimleri kullanmayı tercih ettiği görülmüştür. Araştırmanın sonucunda; Safiye Erol’un incelenen yedi eserinde 300 tasavvufi terim ve tasavvufi terim özelliği gösteren 14 özel isim kullandığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSafiye Erol (1902-1964) devoted forty years to the world of writing; after her death, the value was understood. She is a prolific writer who has served literature with translations, stories, novels, articles, essays, jokes and various writings of thought. She expressed her art and world views in a sincere, fluent and brave way with her father's pen. The aim of the work named “ Sufism Terms in Safiye Erol's Works” is to show the dominance of Safiye Erol in Sufism through Sufism terms in her works. In this study, the works of Safiye Erol and the sources related to the author were determined and the researches were made, the mystical terms in the works were determined and the dictionaries of the mystical terms were created. thematic classification of the mystical terms was determined and the obtained data were evaluated in the conclusion section. Based on the works examined in the study, it has been found that the author sometimes gives the Sufi thought in her works clearly and sometimes by making people feel it, and it is seen that the author gives the orders of the sect and the Islamic monastery in her works through guide people In addition, in the works of Safiye Erol, it was found that Islam religion and Islamic elders were given too much space with Sufism. One of the windows that Safiye Erol looked at life was sufism and therefore she preferred to use Sufi terms even in situations that had nothing to do with Sufism. As a result of the research; In seven of Safiye Erol's works, 300 Sufism terms and 14 specific names that have the characteristics of Sufism were identified.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk edebiyatıen_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectSafiye Erolen_US
dc.subjectTurkish literatureen_US
dc.subjectMysticismen_US
dc.titleSafiye Erol’un eserlerinde tasavvufi terimleren_US
dc.title.alternativeSufism terms in Safiye Erol's worksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record