Show simple item record

dc.contributor.authorSalan, Musa
dc.date.accessioned2019-12-13T08:28:45Z
dc.date.available2019-12-13T08:28:45Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.identifier.citationSALAN, M. (2017). Kitābü’l‐İdrāk Haşiyelerinin Özgün Söz Varlığı ve Anadolu Türkçesindeki Karşılıkları, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 103-144en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2118
dc.description.abstractTarihî Türkçenin Memlûk sahasında yazılmış yadigârları, Eski Kıpçakça metinlerin kısıtlı oluşu dolayısıyla hep Kıpçakça cephesinden ele alınmıştır; ancak bu saha eserleri Kıpçak dil malzemesi taşıdığı kadar, yadsınamaz ölçüde Oğuz dil malzemesi de içermektedir. Bu eserlerden biri de müstakil bir nüshası olmayıp Kitābü’l‐idrāk li Lisani’l‐Etrāk adlı eserin derkenarına kaydedilmiş olan sözlüktür. Kitābü’l‐idrāk haşiyelerinin barındırdığı söz varlığının yarıya yakını Memlûk sahasının diğer eserlerinde görülmemektedir. Memlûk sahası için farklılık arz eden bu söz varlığı gerek fonolojik yapıları dolayısıyla gerekse içinde taşıdığı pek çok Rumca ve Ermenice alıntı dolayısıyla Anadolu Türkçesi ile ilişkili gözükmektedir. Bu çalışmada söz konusu özgün söz varlığı Anadolu Türkçesi ile üç katmanda (Eski Anadolu Türkçesi XIII‐XIX.yy.; Anadolu ağızları; standart Türkiye Türkçesi) karşılaştırılmış ve eşleşen sözcükler listelenmiştir. Bu eşleşme ayrıca Memlûk‐Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasına ışık tutmaktadır.en_US
dc.description.abstractSince Old Kipchak possesses very few works, Turkic works of Mamluk era have always been examined within the scope of Kipchak language. These works, however, also include indisputably large Oghuz vocabulary as much as Kipchak one. One of these works is a glossary, which has no own manuscript, but is written down on the margins of Kitāb al‐Idrāk li lisan al‐Atrāk. The margin glosses of Kitāb al‐Idrāk has such a vocabulary that only half of it can be found in other Mamluk‐Kipchak works. This original part of the margin glosses seems to have to do with Anatolian Turkish with respect to their phonological character as well as containing many loanwords from Greek and Armenian. This paper compares the original part of margin glosses of Kitāb al‐Idrāk with Anatolian Turkish in three substrata (Old Anatolian Turkish XIII‐XIX. cc.; Anatolian Turkish dialects; standard Turkish) and lists the words matched. This matching also sheds light on Oghuzification of Mamluk‐Kipchak language.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKitābü’l‐idrāk haşiyelerien_US
dc.subjectMemlûk‐Kıpçaken_US
dc.subjectOğuzcalaşmaen_US
dc.subjectRumca alıntılaren_US
dc.subjectErmenice alıntılaren_US
dc.subjectMamluk‐Kipchaken_US
dc.subjectOghuzificationen_US
dc.subjectGreek loanwordsen_US
dc.subjectArmenian loanwordsen_US
dc.titleKitābü’l‐idrāk haşiyelerinin özgün söz varlığı ve Anadolu Türkçesindeki karşılıklarıen_US
dc.title.alternativeOriginal vocabulary of kitāb al‐idrāk’s margin glosses and its equivalent in Anatolian Turkishen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7624-7614en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage144en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record