Show simple item record

dc.contributor.authorHizmetli, Mustafa
dc.date.accessioned2019-12-17T11:17:20Z
dc.date.available2019-12-17T11:17:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2147
dc.description.abstractBir şehri Osmanlı yapan nedir? Askeri bir harekât sonucu aldığımız şehir hemen bize kendini teslim eder mi? Bir şehirde belirli bir tarzı yansıtan bazı mimarî eserlerin inşa edilmesi, bir takım müesseselerin kurulması o şehre bir kimlik kazandırmaya yeter mi? Bu tebliğin amacı Bağdat’ı Osmanlı şehri yapan unsurlar üzerinde durmaktır. Bunu da Kanuni döneminde Bağdat’ın fethinin bir nişanesi olarak Hanefî mezhebinin imamı ebu Hanife Numan b. Sabit türbesinin külliye haline getirilişinden yola çıkarak yapacağız. Neden ebu Hanife türbesi seçilmişti? Çünkü Arap, türk, iranlı, Boşnak Çerkez, Arnavut gibi farklı etnik unsurlardan oluşan Osmanlı halkının büyük çoğunluğu Hanefi mezhebine mensuptur. Dolayısıyla mali ekonomik kaygıların baskın olduğu Bağdat’ın fethi şehrin Safevîlerden kurtarılmasından ibaret değildir. Nitekim dönemin Osmanlı tarihçilerinin1 Bağdat seferini motive eden unsurlar arasında imam-ı Âzam’a duyulan muhabbeti ön plana çıkarmaları da bunu desteklemektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectBağdaten_US
dc.subjectEbu Hanifeen_US
dc.subjectTürbeen_US
dc.subjectKülliyeen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.titleOsmanlı Bağdat'ının oluşumuen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumuen_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3924-7081en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage130en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record