Show simple item record

dc.contributor.authorKaymakcı, Selahattin
dc.contributor.authorEr, Harun
dc.date.accessioned2020-02-12T07:58:47Z
dc.date.available2020-02-12T07:58:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2567
dc.description.abstractSosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve bu bağlamda ele alınan biyografilerin kullanımı önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4-7. Sınıflar) ve ders kitaplarında biyografinin kullanım durumunu ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı(4-7. Sınıflar) ve ders kitaplarından yararlanılmıştır. Araştırmadaelde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programında ve ders kitaplarında genel anlamda biyografinin kullanıldığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractUsage of literary works and biographies are important in social studies education. The aim of this study is to elicit the usage situation of biographies in social studies (4thto 7thgrades) curricula and textbooks. In this study, documentanalysis, one of the methods of qualitative approach,was used. As documents, social studies curricula (4thto 7thgrades) and social studies textbooks,written by Ministry of National Education,were explored. Collected data were analyzed through content analysis. The results of the study showed that in general biographies are used in both social studies curricula and social studies textbooks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Akif Ersoy Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal bilgileren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectSocial studiesen_US
dc.titleSosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe usage of biography in social studies curricula and textbooksen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.identifier.endpage224en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record