Show simple item record

dc.contributor.authorKöktürk, Şaban
dc.contributor.authorOdacıoğlu, Mehmet Cem
dc.contributor.authorAytaş, Gülfidan
dc.date.accessioned2020-03-23T12:32:10Z
dc.date.available2020-03-23T12:32:10Z
dc.date.issued2016-01-01
dc.identifier.issn1307-9581
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/2819
dc.description.abstractÇeviri eyleminde, çevirmenin başarıyı yakalayabilmesi, çeviri sürecindeki birtakım öğelerle ortak bir zeminde buluşmasıyla mümkün olabilir. Bu öğeler çevirmenin hem kaynak iletiyi doğru algılamasına hem de hedef iletiyi aktarabilmesine olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı, öncelikle ortak zemin bilgisini (OZB) yani bu bilginin " common ground " terimine karşılık olarak tercih edilme sebeplerini açıklamaktır. Daha sonra ise, bu bilginin, oluşum evreleriyle ve bu bilgiye dair yapılan tespitlerle " common ground " terimine karşılık " OZB " teriminin kullanılma amacını gözler önüne sermektir. İletişimin merkezinde yer alan bu bilgi, çalışmanın sonunda çeviri eylemi bağlamında incelenerek, çeviri sürecindeki etkisine ve varlığına dikkat çekilmiştir. Sunulan veriler ışığında, OZB'nin çeviri eylemi gibi iletişim sistemine dahil olan tüm öğeleri etkilediği görülmüştür. Ayrıca, konuşma paydaşları arasında iletişimin devam edebilmesinin bu bilginin varlığıyla mümkün olduğu tespit edilmiştirtr_TR
dc.description.abstractn translational action can only be achieved if the translator can combine certain elements of the translating process with the commond ground. These elments can enable the translator to understand the source text and to transfer it to the target culture in the form of a target message. This study aims at explaning the common ground knowledge which plays a role in this action and which is also an important factor through the process. That’s why the study first explains the reason for using common ground kowledge instead of using the concept of common ground. Then, the aim to use this new concept against common ground is shown with the concrete findings. The knowledge which is the center in the communication is also indicated to show its effect and presence in the translation process by examining the translational action at the end of the study. In the light of presented data, it is seen that common ground knowledge affects all the elements which take place within the communication systems like translational action. Besides, the communication can be sustained among people performing the speech action with the presence of this knowledge.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇeviri eylemitr_TR
dc.subjectTranslational actiontr_TR
dc.title“Common ground” terimine “ortak zemin bilgisi” önerisi ve çeviri eylemi ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeA proposal of using the concept of common ground knowledge instead of common ground and its relation with translation actiontr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümütr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue42tr_TR
dc.identifier.startpage24tr_TR
dc.identifier.endpage31tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record