• Özellikler için kontrol diyagramlarının hazırlanması ve Kelebek Mobilya işletmesi örneği 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan (Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1995)
   Bu çalışmanın amacı, örnek grupları üzerinde yapılan işlemlerde kontrol diyagramlarını Turbo Pascal programlama dili kullanarak hazırladığımız programa çizdirerek proses üzerinde tesadüfi faktörlerin etkisi olup ...
  • Production and export of basic secondary forest products of Turkey 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Yalınkılıç, M.Kemal (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
   Turkey is very rich country in terms of secondary forest products. Many of these plant species are present in the forest areas and are named as secondary forest products (SFPs). The paper outlines the production and export ...
  • Export-import and production forecasting of the papers used in Turkey 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim; Karayılmazlar, Selman (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
   Paper plays a very important role as one of the basic materials used in our cultural and industrial life. The paper consumption rate is very closely related to the country's welfare and reflects ...
  • Preparing drying schedules of fraxinus excelsior l. by computer program 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
   Despite the competitions of many new material and innovations of technologic period, nowadays wood material have an important place at many usage area as raw material because of their ...
  • Annual ring properties of pinus nigra arnold var. pallassiana (camiyanı black pine) grown in Turkey 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Vurdu, Hasan (International Symposium New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
   The distribution areas of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. var. paliasiana), a site stand, in Turkey is the Western Blacksea Region This relict pine species grows predominantly at four ...
  • Türkiye’de kullanılan kağıt-karton türlerinin talep tahminlerinin belirlenmesi 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999)
   Bu araştırmada ülkemizde kullanılan 8 farklı kağıt türünün talep tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Kağıt tüketimini etkileyebilecek değişkenler olarak kağıt ürünleri ve basım sanayiine ait toplam eşya fiyat endeks ...
  • Kağıt fabrikalarında su hazırlama ile atık suların arıtılmasının incelenmesi ve çevre ile olan ilişkileri (SEKA-Afyon müessesesi örneği) 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Dumlupınar Üniversitesi, 1999)
   Bu çalışmada, kağıt endüstrisinde suyun kullanılması, arıtılması ile atık sularının çevreye verdikleri zararlar araştırılmıştır. Kağıt fabrikalarında kullanılacak suyun özellikleri ve suyun istenilen niteliklere ulaşması ...
  • Türkiye’de orman ürünleri endüstrisinin hammadde kaynakları ve karşılaştığı problemler 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (1999)
   Araştırmada Orman Ürünleri İşletmelerine hammadde ile ilgili olarak 8 farklı soruluk anket çalışması uygulanmıştır. Bu amaçla Orman Ürünleri Endüstri sektörü faaliyet konularına göre (kereste, yonga levha, lif levha, ...
  • Hardness and brightness durability properties of opaque paints used in furniture industry 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Özen, Ramazan (1999)
   In furniture industry resistance of wooden surfaces against external effects depends on the strength of paint and varnish layers towards possible impacts. In this study cellulosic, synthetic ...
  • Endüstriyel plantasyon planlamasına yönelik bir paket program: EndPlan 

   Aytekin, Alper; Durkaya, Ali (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2000)
   Endplan, endüstriyel plantasyon yatırımları için en uygun yerin seçilebilmesi ve çeşitli planlama stratejilerinin bir model üzerinde denenerek en iyi sonucu veren alternatifin tespit edilebilmesinin sağlanabilmesi için ...
  • Drawing stand profiles by a computer programme 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman; Kirdar, Erol (IUFRO World Congress, 2000)
   A stand profile contains silvicultural and yieldelements like stand density, crown closure, slope,exposure, relief, stand canopy projections,regeneration success, diameter, ...
  • Fayda-değer analizi bilgisayar programı ve Bartın-İnkumu tatil beldesinde uygulanışı 

   Aytekin, Alper; Saraçoğlu, Nedim; Özşahin, Şükrü; Karayılmazlar, Selman (Pamukkale Üniversitesi, 2001)
   Fayda-Değer Analizi, çeşitli amaçların özdeş fiziksel ya da paraya ilişkin birimlerle açıklanamadığı durumlarda, ormancılıkta çok yönlü kullanımda en iyi çözümün bulunması için kullanılan psikometrik (içsel) değerlendirme ...
  • Importance of process control in paper mills 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2001)
   In this study, a linear programming model wasbased for an integrated plywood plant withminimum cost-producing both veneer peeling andplywood. This model comprised two stages and thefirst stage ...
  • Statistical quality control in forest product industry: a case study 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (2001)
   In the economic system that mostly depends on rivalry, the management had to develop the quality of the goods and service continuously. High quality production is so much beneficial for the productivity, the pleasure of ...
  • Some chemical properties of camiyani black pine 

   Aytekin, Alper; Gündüz, Gökhan; Vurdu, Hasan (International Conference on Ecology and Security of Life Activity, 2003)
   The aim of this study was to assess some chemical properties of Pinus nigra Arn. var. pallasiana subsp. pallasiana. This, is one of the most valued tree species used in furniture industry in Turkey. The ...
  • Bilgisayar destekli kuruluş yeri seçimi 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Gazi Üniversitesi, 2005)
   İşletme kuruluş yeri seçimi, işletmenin faaliyetlerini ve ömrünü sürdürebilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Kuruluş yeri seçimi, işletmenin kurulması ve projelerinin hazırlanması sırasında önemli bir karar niteliği ...
  • Ahşap tekne konstrüksiyonu 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Bartın Üniversitesi, 2005)
   Ahşap tekneler, deniz içinde kullanıldıklarından ötürü açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur, deniz suyu, dalga kuvveti, rüzgar vb. bir çok olumsuz faktörün etkisine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle, uzun yıllar ...
  • Yatırım projelerinin bilgisayar paket programı ile değerlendirilmesi 

   Aytekin, Alper (2005)
   Yatırım projelerinin hazırlanması zor ve zaman alan bir süreçtir. Yatırım projelerinin hazırlanması kadar değerlendirmesi de hayati bir öneme sahiptir. Bu amaçla, yatırım projelerini değerlendiren bir bilgisayar paket ...
  • Dijital görüntü işleme tekniği kullanarak Bartın orman fakültesi binasının ve yerleşke girişinin düzenlenmesi 

   Aytekin, Alper; Yalçınkaya, Burcu (Bartın Üniversitesi, 2005)
   Bu çalışmada, Bartın Orman Fakültesi ana binasının ve girişinin fotoğrafları dijital olarak çekilmiş. Daha sonra bu fotoğraflar dijital görüntü işleme programları ile düzenlenerek yeni fotoğraflar oluşturulmuştur. Bartın ...
  • Bartın Orman Fakültesi'nin diğer orman fakülteleri ile bazı kriterlere göre karşılaştırılması 

   Aytekin, Alper (Bartın Üniversitesi, 2005)
   Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi’nin diğer orman fakülteleri içindeki yeri tartışılmıştır. Türkiye’de toplam 9 adet orman fakültesi vardır. Bu fakültelerin son 5 yıldaki öğrenci sayıları, akademik personel sayıları, ...