Show simple item record

dc.contributor.authorKaraoglan Yilmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.authorRamazan, Yılmaz
dc.contributor.authorTeker, Necmettin
dc.date.accessioned2020-05-20T07:29:40Z
dc.date.available2020-05-20T07:29:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6388
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu imkânlar sayesinde öğrenenlerin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları konusunda uzaktan eğitim çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle web 2.0 teknolojisinin gelişimi ile birlikte uzaktan eğitimde çeşitli eş zamanlı ve eş zamansız iletişim araçları kullanılmaya başlanmış ve uzaktan eğitimin uygulanma biçiminde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar, çevrimiçi öğrenmeye dayalı yükseköğretim programlarının sayısının hızla arttığını ve çevrimiçi öğrenmedeki büyüme hızının diğer yükseköğretim programlarındaki büyüme hızını geçtiğini göstermektedir. Uzaktan eğitim programlarındaki öğrenci sayısının hızla artmasına rağmen yapılan araştırmalar, uzaktan eğitim programlarına kayıt olan öğrencilerin yarısına yakınının uzaktan eğitim programlarını tamamlamakta başarısız olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin uzaktan eğitim programlarında başarısız olmasına yol açan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de öğrenci doyumudur. Bu çalışmada Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları bünyesinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin uzaktan eğitim doyumları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik doyumları Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Öğrencileri Doyum Ölçeği ile belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerine ve çeşitli değişkenlere ilişkin veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Öğrencileri Doyum Ölçeğinden aldıkları puanlarla çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analiz sonucunda eş zamanlı ve eş zamansız iletişim biçimlerinin birlikte kullanıldığı uzaktan eğitim programlarında öğrenci doyumunu etkileyen faktörlere ilişkin çeşitli çıkarımlarda bulunulmuş olup, öğrenci doyumunun artırılması için neler yapılabileceği tartışılmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇevrimiçi öğrenmetr_TR
dc.subjectÖğrenim görülen bölümtr_TR
dc.subjectGünlük internet kullanım süresitr_TR
dc.subjectUzaktan eğitimtr_TR
dc.subjectUzaktan öğrenmetr_TR
dc.subjectOnline eğitimtr_TR
dc.subjectÖğrenci doyumutr_TR
dc.subjectÖğrenci memnuniyetitr_TR
dc.subjectAkademik başarıtr_TR
dc.subjectAkademik performanstr_TR
dc.subjectOnline learningtr_TR
dc.subjectDistance educationtr_TR
dc.subjectDistance learningtr_TR
dc.subjectOnline educationtr_TR
dc.subjectAcademic successtr_TR
dc.titleÇevrimiçi öğrenmeye dayalı uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkitr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.relation.journal2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposiumtr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümütr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record